Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce

00531677 - Křižánky

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
B
2017
B
2016
B
2015
B
2014
B
2013
B
2012
B
2011
C
2010
C

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
005316779. 10. 2018schváleno krizanky
0053167722. 10. 2019předložit ke schválení krizanky

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
005316779. 10. 2018schválenoschváleno 
krizanky
0053167722. 10. 2019předložit ke schválení   krizanky

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
malá obecKřižánkyVysočinaing. Jan Sedláček http://www.obeckrizanky.cz schváleno  24. 2. 2010 7:17
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
ing. Jan Sedláček19. 4. 2010 18:08
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
krizanky27. 4. 2010 10:56
krizanky22. 11. 2011 9:53
krizanky17. 2. 2012 11:21
krizanky20. 9. 2013 8:36
krizanky15. 9. 2014 22:22
krizanky29. 9. 2015 8:08
krizanky4. 10. 2016 16:24
host5. 9. 2017 18:38
krizanky3. 4. 2019 21:08

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Sedláček Jan Ing. Mgr. starosta +420 724076338zapis.pdf schválenokrizanky   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Sedláček Jan Ing. Mgr.starosta obce   +420 724 076 338jmenovaní.pdf  schválenokrizanky   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuZměněnoVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Projednání projektu před realizacíPlánovací akce s veřejností - 3. fáze6. 9. 1989stodola_ok1 (1).pdf  schváleno21. 10. 2019 21:01krizanky7. 10. 2019 22:58   
 Projednání záměru kapličkyPlánovací akce s veřejností - 2. fáze30. 9. 2019kaplicka.pdf  schváleno21. 10. 2019 21:02krizanky7. 10. 2019 23:15   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Okénko starosty26. 7. 2019Novinky - regionální měsíčník s nákladem 22.000 kusů 20190930142358464.pdfschválenokrizanky30. 9. 2019 14:35   
 Okénko starosty + Postavíme novo kapličku27. 9. 2019Novinky - regionální měsíčník s nákladem 22.000 kusů 20190930132818627.pdfschválenokrizanky30. 9. 2019 14:36   
 Pořízení EKG do ordinace v Křižánkách30. 8. 2019Novinky - regionální měsíčník s nákladem 22.000 kusů 20190930133104737.pdfschválenokrizanky30. 9. 2019 14:41   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Ukazatel 4.1 je u obcí do 2 tis. obyvatel vyžadován pouze pokud v daném hodnotícím období aspirují na kategorii C
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Úklidová akce ke Dni Země 2019úklidová akce Obec KřižánkySDH Křižánky, SK Botafogo, Rybáři, ČSŽ Křižánky Agroskal s.r.o., Centrum Křižánky s.r.o.zápis_den_zeme.pdfschválenokrizanky7. 10. 2019 21:30   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility , osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informacestav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Hodina Země30. 3. 201930. 3. 2019Obec KřižánkyCentrum Křižánky s.r.o.16běh, organizace, osvěta zapis_Hodina Země 2019.pdf   schválenokrizanky7. 10. 2019 22:52   
 Den Země12. 4. 201912. 4. 2019Obec KřižánkySDH Křižánky, SK Botafogo, Moravský rybářský svaz Svratka, ČSŽ Křižánky, Agroskal s.r.o., Centrum Křižánky s.r.o.42pořadatelzápis_den_zeme.pdf   schválenokrizanky7. 10. 2019 22:55   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost)
Ukazatel 7.2 není u obcí do 2 tis. obyvatel povinně vyžadován.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu)
Ukazatel 7.3 není u obcí do 2 tis. obyvatel povinně vyžadován.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
Dobrá praxeprojekt/aktivitaoblast využití finanční podporyusnesení/dokladOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodůkaz - komunitní plánovánístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Podpora komunitního rozvoje a MA21 v obci Křižánky v roce 2019 - spoluúčast ve výši 60000,- Kč z rozpočtu obceMA21 - komunitní akce, realizace výstupů z VF a další převážně měkké aktivityZápis 4_2019.pdf dkp.pdfschválenokrizanky7. 10. 2019 23:10   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
Ukazatel 9.1 je u obcí do 2 tis. obyvatel vyžadován pouze pokud v daném hodnotícím období aspirují na kategorii B
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR obce nebo strategický plán k UR schválený zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem obce
Ukazatel 13.1 není u obcí do 2 tis. obyvatel povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
14. Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
Ukazatel 14.1 není u obcí do 2 tis. obyvatel povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
15.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
16.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva obce
Ukazatel 17.1 není u obcí do 2 tis. obyvatel povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Management kvality v rámci veřejné správy
18.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadů obce
Ukazatel 18.1 není u obcí do 2 tis. obyvatel povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat