Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce

00531677 - Křižánky

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2017
B
2016
B
2015
B
2014
B
2013
B
2012
B
2011
C
2010
C

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
005316775. 10. 2017schváleno krizanky
005316779. 10. 2018schváleno krizanky

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
005316776. 10. 2017schválenoschváleno 
krizanky
005316779. 10. 2018schválenoschváleno 
krizanky

Kategorie B

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkadatum přidělenístupeň pokročilostiVytvořil
005316776. 10. 2017schváleno 22. 11. 2017
krizanky
005316779. 10. 2018schváleno 22. 11. 2018
krizanky

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
malá obecKřižánkyVysočinaing. Jan Sedláček http://www.obeckrizanky.cz schváleno  24. 2. 2010 7:17
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
ing. Jan Sedláček19. 4. 2010 18:08
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
krizanky27. 4. 2010 10:56
krizanky22. 11. 2011 9:53
krizanky17. 2. 2012 11:21
krizanky20. 9. 2013 8:36
krizanky15. 9. 2014 22:22
krizanky29. 9. 2015 8:08
krizanky4. 10. 2016 16:24
host5. 9. 2017 18:38

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Sedláček Janstarosta - zodpovědný politik pro MA21 +420 724076338skupinama21.pdf schválenokrizanky   
Sedláček Janstarosta - zodpovědný politik pro MA21 +420 724076338ustavující.pdf schválenokrizanky   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Sedláček Jan Ing. Mgr.starosta obce   +420 724 076 338jmenovaní.pdf schválenokrizanky   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuZměněnoVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Projednání akce Setkání rodáků a přítel obce Křižánky včetně místní části České Milovy plánování akce pro rodáky2. 7. 2018zapis_rodáci_kulaty_stůl_2018.pdf  schváleno8. 10. 2018 14:50krizanky1. 10. 2018 11:13   
 Kulatý stůl ke koncepci sociálního bydlení v obcikulatý stůl31. 1. 2018KULATY_STUL.pdfKS1.jpgKS2.jpgschváleno8. 10. 2018 14:48krizanky1. 10. 2018 14:08   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Setkání chatařů, chalupářů a občanů obce Křižánky24. 8. 2018Novinky20-21 Křižánky OPRAVA (1).pdfschválenokrizanky1. 10. 2018 11:28   
 Okénko starosty, informace o dotaci na MA21 z Kraje Vysočina + pozvánka na Běh pro zdraví24. 9. 2018NovinkyKřižánky (38) copy.pdfschválenokrizanky1. 10. 2018 11:32   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Úklid veřejných prostranství v obcispolečná úklidová akce - spolupráce tří sektorůObec Křižánky, ZŠ a MŠ KřižánkySDH Křižánky, Mladí hasiči, ČSŽ KřižánkyAgroskal s.r.o., Centrum Křižánky s.r.o.zapis_Hodina Země 2018.pdfschválenokrizanky1. 10. 2018 11:39   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

5. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
5.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
6.1 Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.)
Dobrá praxenázev kampanědatum konání kampaně oddatum konání kampaně dopořadatel kampaněpartneři kampaněodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace ke kampanistav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den Země21. 4. 201821. 4. 2018Obec KřižánkyCentrum Křižánky s.r.o., SDH Křižánky, Agroskal s.r.o., ZŠ a MŠ Křižánky, ČSŽ Křižánkycca 40Informace v tisku a na internetu, organizace akcí zápis_den_zeme.pdf   schválenokrizanky1. 10. 2018 12:43   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.2 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost (mimo kampaň)
Ukazatel 6.2 není u obcí do 2 tis. obyvatel povinně vyžadován.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
6.3 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo samosprávu (mimo kampaň)
Ukazatel 6.3 není u obcí do 2 tis. obyvatel povinně vyžadován.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Sledování a hodnocení procesu MA21
7.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
Dobrá praxeprojekt/aktivitaoblast využití finanční podporyusnesení/dokladOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodůkaz - komunitní plánovánístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Podpora komunitního rozvoje a MA21 v obci Křižánky v roce 2018 - spoluúčast ve výši 54000,- Kč z rozpočtu obceKomunitní rozvoj a MA21usnesení23_2018_PROJEKT.pdf dkp.pdfschválenokrizanky1. 10. 2018 15:54   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné veřejné fórum UR/MA21
9.1 Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce
Ukazatel 9.1 je u obcí do 2 tis. obyvatel vyžadován pouze pokud v daném hodnotícím období aspirují na kategorii B
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování, případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR obce nebo strategický plán k UR schválený zastupitelstvem obce
Ukazatel 12.1 není u obcí do 2 tis. obyvatel povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem obce
Ukazatel 13.1 není u obcí do 2 tis. obyvatel povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
14. Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
Ukazatel 14.1 není u obcí do 2 tis. obyvatel povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21
15.1 Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 (externí dotace, granty a jiné)
Ukazatel 15.1 není u obcí do 2 tis. obyvatel povinně vyžadován.
Dobrá praxenázev externího finančního zdrojevýše finanční podporynázev projektunositel projektusmlouvastav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 202080000Podpora komunitního rozvoje a M21 v obci Křižánky v roce 2018Obec KřižánkyKUJIP018IXUG.pdfschválenokrizanky1. 10. 2018 15:50   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
16.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
17.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
18.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva obce
Ukazatel 18.1 není u obcí do 2 tis. obyvatel povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Management kvality v rámci veřejné správy
19.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadů obce
Ukazatel 19.1 není u obcí do 2 tis. obyvatel povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

21. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
21.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
21.2 Spokojenost obyvatel s kvalitou života a s procesem MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat