Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00546046 - Ostrava - Slezská Ostrava

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
Žádné dosažené kategorie nenalezeny

 

 

Kategorie D

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecOstrava - Slezská OstravaMoravskoslezskýKarolína Kopecká https://slezska.ostrava.cz/cs schváleno  1. 9. 2019 12:35
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Msc. Karolína Kopecká3. 9. 2019 8:54
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
slezska_ostrava2. 9. 2019 11:16

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Vereš Richardstarosta 5994100031_1_ustanoveni_0150_ZMOb-Sle_1822_6_odpovedny_politik_bod_INVZMOb12_0001_19.pdfhttps://slezska.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/zastupitelstvo/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022schválenoslezska_ostrava   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Kopecká Karolína MSc.referent strategického plánovánízaměstnanecký poměr2019 +420 601297939usneseni_rady_koordinator.pdfhttps://slezska.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni-rady/volebni-obdobi-2018-2022/RU20.pdfNeschválenoslezska_ostrava   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Mezinárodní setkání studentů na Gymnáziu Hladnov15. 1. 2019Slezskoostravské noviny3_2_Erasmusplus_vychova k demokracii a kultuře a respektu k životnímu prostředí.pngschválenoslezska_ostrava3. 10. 2019 15:00   
 Rodina v centru pozornosti „Fajna rodina“15. 3. 2019Slezskoostravské noviny3_2_Rodina_v_centru_pozornosti.pdfschválenoslezska_ostrava3. 10. 2019 15:02   
 Noivnka ve Slezské: Setkání vedení městského obvodu s občany15. 3. 2019Slezskoostravské noviny3_2_Setkani_vedeni_s_obcany.pdfschválenoslezska_ostrava3. 10. 2019 15:04   
 Připojte se k ostravské Fajne rodině + Slavnost na Muglinovském sídlišti15. 6. 2019Slezskoostravské noviny3_2_Slezska_zije_pro_deti.pdfschválenoslezska_ostrava3. 10. 2019 15:11   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Heřmanické dožínkyObnovení tradic slavnosti dožínek (pořádal místní myslivecký spolek spolu s fotbalovým klubem FC Heřmanice za podpory mětského obvodu a soukromých subjektů - seznam viz pozvánka). Program zahrnující přátelské fotbalové utkání, aktivity pro rodiny s dětmi, živou kapelu, ochutnávky zvěřinových specialit apod. více popisuje přiložený článek (měsíčník Slezkoostravské noviny, září 2019, str. 18) Richard Vereš (starosta MOb Slezská Ostrava; druhá postava zleva na fotce v horním pravém rohu článku)Jiří Lizák (předseda heřmanických myslivců - spolek; první postava zprava na fotce v horním pravém rohu článku)Jaroslav Mlčoch (jednatel MADDOX-JM stav s.r.o.; první postava zleva na fotce v horním pravém rohu článku)4_1_hermanicke_dozinky.pdfschválenoslezska_ostrava25. 9. 2019 9:43   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat