Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce

00674443 - Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s.

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
Žádné dosažené kategorie nenalezeny

 

 

Kategorie D

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
ostatníSvaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s.Hlavní město PrahaMgr. Marie Říhová http://www.spcch.cz

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. je jednou z největších a nejdéle fungujících celorepublikových neziskových organizací působících v České republice od roku 1990. Sdružujeme přibližně 50.000 osob dlouhodobě a trvale nemocných např. osob s kardiovaskulárními chorobami, s diabetem, s onkologickým onemocněním, respiračními chorobami atd. Ve spolupráci s naší sítí 330 organizací ve všech 14 krajích České republiky rozvíjíme spolu se členy SPCCH programy zaměřené na primární a na sekundární prevenci civilizačních onemocnění.

schválenoKarlínské nám. 12, 18600 Praha 8 8. 4. 2019 21:30
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
spcch1. 3. 2015 17:46
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21
15.1 Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 (externí dotace, granty a jiné)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
16.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
17.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
21.2 Spokojenost obyvatel s kvalitou života a s procesem MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat