Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce mikroregionu

05054265 - Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
Žádné dosažené kategorie nenalezeny
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
mikroregionDobrovolný svazek obcí ChomutovskoÚsteckýGabriela Rousková, Lenka Kynčilová http://www.dso-chomutovsko.czDSO Chomutovsko založený v dubnu 2016 na zcela shodném území s SO ORP Chomutov. Každá ze všech 25 obcí správního obvodu je zároveň členskou obcí svazku. Strategie území SO ORP do 2024 se zabývá 5 základními oblastmi rozvoje území: školství, soc. služby, odpady, cestovní ruch a doprava.schváleno  16. 9. 2021 11:36
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
chomutovsko7. 6. 2020 23:34
host10. 5. 2021 12:30
host10. 1. 2022 10:14

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mgr. Milan Märcnáměstek primátora Statutárního města Chomutov +420 474 637 220ZÁPIS_VH_BŘEZNO_2021-04-30.pdfhttp://www.dso-chomutovsko.cz/e_download.php?file=data/editor/122cs_22.pdf&original=Z%C3%81PIS_VH_B%C5%98EZNO_2021-04-30.pdfschválenochomutovsko   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21 mikroregionu
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Gabriela Rouskováspecialista pro rozvoj mikroregionuzaměstnanecký poměr2016 +420 605 28 68 11ZÁPIS_VH_BŘEZNO_2021-04-30.pdfhttp://www.dso-chomutovsko.cz/e_download.php?file=data/editor/122cs_22.pdf&original=Z%C3%81PIS_VH_B%C5%98EZNO_2021-04-30.pdfAnoschválenochomutovsko10. 5. 2021 10:33   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 hlavním orgánem (např. valnou hromadou) mikroregionu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenoSorted By Vytvořeno In Descending OrdervýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Svazek obcí Chomutovsko vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti Zdroj: https://chomutovsky.denik.cz/ctenar-reporter/svazek-obci-chomutovsko-vyhlasil-vytvarnou-soutez-pro-deti-20220412.html12. 4. 2022Chomutovský deníkPropagace-Chomutovský deník 12.4.2022.jpgschválenochomutovsko20. 4. 2022 14:34   
 Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě a moderně8. 4. 2022Informační zpravodaj Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko č. 1212-2022__ZPRAVODAJ-CHOMUTOVSKO.pdfschválenochomutovsko8. 4. 2022 9:15   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektor - organizaceza občanský sektor - organizaceza podnikatelský sektor - organizacezpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenoSorted By Vytvořeno In Descending OrdervýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Ukliďme Chomutovskoúklid v obcích na ChomutovskuBřezno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Otvice, Strupčice, ÚdliceArcha Jirkov, z.s.Severočeské doly, a.s.Propagace na webu DSO.docxschválenochomutovsko23. 3. 2022 9:27   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 valnou hromadou nebo jiným příslušným orgánem mikroregionu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy k MA21
6.1 Ustanovení/existence hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility , osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
Ukazatel 7.2 není u mikroregionů povinně vyžadován.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro oficiální orgán mikroregionu (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, příslušným orgánem mikroregionu nebo některé z jeho členských obcí
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR mikroregionu nebo strategický plán k UR schválený valnou hromadou mikroregionu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená valnou hromadou mikroregionu
Ukazatel 13.1 není u mikroregionů povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
14. Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 valnou hromadou mikroregionu
Ukazatel 14.1 není u mikroregionů povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
15.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
16.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo valné hromady mikroregionu
Ukazatel 17.1 není u mikroregionů povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Management kvality v rámci veřejné správy
18.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadů členských obcí mikroregionu
Ukazatel 18.1 není u mikroregionů povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat