Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce

26658691 - MAS Rozkvět, z.s.

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2020
D
2019
D
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
D
2013
D
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
266586913. 12. 2020schváleno rozkvet

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
místní akční skupinaMAS Rozkvět, z.s.Jihočeskýing. Marta Krejčíčková http://www.masrozkvet.cz schválenoŠkolní 124, 384 02 Lhenice  11. 3. 2016 20:56
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
ing. Marta Krejčíčková23. 11. 2015 20:42
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
rozkvet22. 5. 2013 1:44
rozkvet18. 11. 2015 14:40
rozkvet10. 3. 2016 13:24
host5. 9. 2017 17:47
host28. 11. 2019 23:09
host2. 1. 2020 10:29
host6. 1. 2021 23:28

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusnesení rozhodovacího orgánu MASOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Kabátová Marie ing.politik pro MA21 +420 775321291zápis VH 190625 ověřený.pdfhttps://www.masrozkvet.cz/o-mas/dokumenty/clenska-schuze/schválenorozkvet   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21 (v rámci kanceláře MAS)
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Krejčíčková ing.koordinátor MA21   +420773187564zápis ČS 20160607 ověřen.pdf  schválenorozkvet   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Spolupráce (nejen) škol na Českobudějovicku10. 5. 2021Denik.cz (ceskobudejovicky.denik.cz)printscreen internetový článek 10 5 2021 Deník.pdfschválenorozkvet9. 9. 2021 0:27   
 Postup přípravy SCLLD MAS Rozkvět 2021+29. 3. 2021Zpravodaj MAS Rozkvět (Informace z MAS Rozkvět)Zpravodaj MAS 01 2021.pdfschválenorozkvet9. 9. 2021 0:32   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 oficiálním orgánem MAS
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy k MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu MAS pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility , osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informacestav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Jihočeský venkov (se) uklízí & Den Země 2021 18. 3. 202130. 4. 2021MAS Rozkvět, z.s.Město Vyšší Brod (člen NSZM), Obec Pištín (člen NSZM), Obec Chelčice (člen NSZM), Městys Lhenice, Obec Truskovice, ZŠ a ZUŠ Zliv, ZŠ Šindlovy Dvory, IC Boršov nad Vltavou, Obec Holubov, Jihočeský venkov z.s., Chelčický domov sv. Linharta o.p.s.cca 700 (akce bez registrace)organizační, technická podpora, finanční, marketing a PR kampaně - motivace partnerů k organizování akcí ke Dni Země, podpora PR akcí, spoluorganizování akcí v rámci animace území MAS Rozkvěttisková zpráva KAMPAŇ DEN ZEMĚ 2021.pdf  https://usv.dobrapraxe.cz/cz/video/mas-rozkvet-uklidme-cesko-2021-uklidme-vysebrodskoschválenorozkvet14. 9. 2021 22:13   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
Ukazatel 7.2 není u místních akčních skupin povinně vyžadován.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro oficiální orgán MAS
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, příslušným orgánem MAS
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu při rozhodovacím orgánu MAS
Ukazatel 17.1 není u MAS povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
další údaje

MAS Rozkvět zahrady jižních Čech vznikla počátkem roku 2004 jako meziresortní místní partnerství, rozvoj svého regionu realizujeme na základě integrované strategie, prostřednictvím vlastních projektů a administrativním zajištěním SPL LEADER "Květy, plody a lidé zahrady jižníc Čech" a finanční podporou projektů individuálních žadatelů. Chelčicko-Lhenický mikroregion je nadále jádrem současného zájmového území MAS Rozkvět, které se za uplynulých 10 let existence postupně, ale značně rozšířilo, v současné době zájmové území MAS Rozkvět zahrady jižních Čech tvoří 26 obcí ve 4 okresech Jihočeského kraje. Současné zájmové území MAS nadále spojují ekonomické a sociální vazby a geografická návaznost založená především na územích mikroregionu Chelčicko-Lhenického, Svazku obcí Blata a Svazku lipenských obcí. Tuto oblast lze charakterizovat jako vnitřní periferie území. Venkovský charakter území regionu MAS Rozkvět dokládá i počet obcí a místních částí – v zájmovém území máme dnes celkem 103 základní sídelní jednotky (místní části obcí) a celkem zde bydlí 19,5 tisíce obyvatel. V regionu se nevyskytuje žádné spádové centrum (ORP), největšími sídly (obce nad 2.000 obyvatel) jsou města Zliv a Horní Planá. Spolupracující zájmové území MAS Rozkvět spojují společné problémy typicky venkovských „periferních“ oblastí – zájem na zvyšování kvality života místního obyvatelstva, zachování a zvyšování zaměstnanosti, posilování zaměstnanosti v místě a podpora místní produkce, zlepšení stavu technické infrastruktury, potřeby zachování základního školství v místě, snaha o zachování kvality životního prostředí a kultivace krajiny v regionu, přiměřený rozvoj cestovního ruchu, posilování pocitů identity obyvatelstva a rozvoj místních tradic a neziskového sektoru. Životní prostředí regionu MAS je celkově vnímáno jako velmi kvalitní. S ohledem na svoji polohu má region potenciál všestranného rozvoje zejména v oblasti trvalého bydlení a soft-turismu a tyto dispozice rozvíjíme v rámci meziresortní spolupráce. V souvislosti s krajinným profilem a čistým životním prostředím nesmíme opomenout ovocnářství jako specifický obor zemědělství v našem zájmovém území – Chelčicko-Lhenický region je na mezinárodní úrovni certifikován značkou původu místa pro Chelčicko-Lhenické ovoce a regionální ochrannou známkou. MAS Rozkvět se zabývá několika klíčovými tématy, především pak kvalitou života v regionu spolupráce a JIhočeském kraji. Aktivně se zapojujeme do řešení problémů trhu práce a vzdělávání na místní a regionální úrovni, jsme koordinátorem mezinárodního projektu přenosu dobré praxe od kolegů z Bavorska "Rozvoj místního patnerství a trhu práce".

10 let činnosti MAS Rozkvět MAS Rozkvět – úplným názvem „Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ vznikla na jaře roku 2004 díky snaze ovocnářů, obcí Chelčicko-Lhenického mikroregionu a místních spolků; je tedy jednou z prvních MAS založených v Jihočeském kraji. Chelčicko-Lhenicko je nadále jádrem tzv. zájmového území MAS Rozkvět, které se za uplynulých 10 let existence postupně, ale značně rozšířilo a sahá až po rakouské a bavorské hranice. V současné době zájmové území MAS Rozkvět zahrady jižních Čech tvoří na 30 obcí v okresech České Budějovice, Strakonice, Prachatice a Český Krumlov. Jde o typicky venkovský region, spojující vnitrozemskou rovinatou oblast s podhůřím Šumavy a Lipenskem. Region MAS Rozkvět spojují společné problémy typicky venkovských oblastí – zájem na zvyšování kvality života místního obyvatelstva, snahy o zvyšování zaměstnanosti v místě a podpora místní produkce, zlepšení stavu technické infrastruktury, dostupnost základních škol a sociálních služeb, snaha o zachování kvality životního prostředí a kultivace krajiny v regionu, přiměřený rozvoj cestovního ruchu, posilování pocitů identity obyvatelstva a rozvoj místních tradic a neziskového sektoru. MAS Rozkvět se zabývá podporou rozvoje podnikání, zemědělství i spolkového života, podporuje rozvoj vzdělanosti, sociálních služeb i kultury, propaguje region v ČR i zahraničí. MAS realizuje od roku 2007 strategický plán LEADER „Květy, plody a lidé zahrady jižních Čech“; díky této dotaci se podařilo zrealizovat více než 100 projektů místních firem, obcí i spolků. MAS se podařilo také zrekonstruovat středověkou sýpku v centru Chelčic a zřídit zde Památník Petra Chelčického. Díky rekonstrukci části objektu obecního úřadu ve Lhenicích vzniklo Centrum pro neziskový sektor, MAS také provozuje Klubovnu Klubíčko v Chelčicích, síť venkovních tělocvičen pro dospělé (projekt „Zdraví nás baví“) a řadu turistických zastavení (projekt „ S Peklíkem na vandr“). Tyto aktivity budeme i nadále rozvíjet v rámci projektů spolupráce „ ZDRAVÉ MAS = aktivní a vzdělaný venkov“, „ S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou“ a „ Zvyky a tradice na obou stranách hranice“. MAS rozvíjí také mezinárodní spolupráci – s kolegy z Bavorska je realizován projekt „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, v kooperaci s Horním Rakouskem se připravuje dálková turistická trasa vedoucí po stopách středověké obchodní cesty - Linecká stezka. MAS Rozkvět zahrady jižních Čech je od roku 2013 také členem Národní sítě Zdravých měst ČR. Provozujeme webový Portál práce Jižní Čechy. A aktivně se také připravujeme na období 2014+, kdy bychom rádi pokračovali v naplňování naší meziresortní rozvojové strategie…a přispívali tak k rozkvětu regionu.