Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce

27020118 - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s. - Újezdský STROM

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
Žádné dosažené kategorie nenalezeny

 

 

Kategorie D

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
ostatníSpolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s. - Újezdský STROMHlavní město PrahaMUDr. Zita Kazdová - členka Výboru spolku http://ujezdskystrom.info

Újezdský STROM založený v r. 2005 je spolek soustřeďující se přednostně na místní ekologická témata, projekty pomáhající udržitelnosti krajiny a zvelebování veřejného prostoru, aktivní účast na zastupitelské demokracii a dobrovolnou práci ve prospěch obce a jejího okolí. Aktivity průběžně zveřejňujeme na svých stránkách www.ujezdskystrom.info Činnost spolku je na bázi dobrovolnictví, nedisponujeme žádnými placenými pracovníky ani vlastními příjmy. Veškeré finance získáváme na konkrétní projekty z dotací a z firemního sponzoringu. Spolek má 13 stálých členů ve věkovém rozmezí 30 - 70let a široký okruh přátel, spolupracovníků a sympatizantů. Všichni členové pracují ve spolku dobrovolně, podle svých možností a ve svém volném čase. Za svůj úspěch považujeme záchranu celistvosti Klánovického lesa v r. 2013 a získání cca 1,9mil externích dotačních prostředků ve prospěch nových výsadeb, obnovení starých cest a naučných stezek v období 2009 - 2014. V tomto úsilí dále poračujeme.

schválenoČenovická 2145, 19016, Praha 9 - Újezd nad Lesy 7. 4. 2015 0:35
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21
15.1 Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 (externí dotace, granty a jiné)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
16.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
17.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
21.2 Spokojenost obyvatel s kvalitou života a s procesem MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat