Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2020
D
2019
D
2018
D
2017
D
2016
D
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
7083035531. 10. 2020schváleno bystricko

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
mikroregionBystřickoVysočinaLibor Pokorný http://www.bystricko.cz/

Mikroregion Bystřicko je svazkem obcí, který sdružuje 37 obcí z ORP Bystřice nad Pernštejnem.

schváleno  24. 9. 2019 11:25
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Ing. Jarmila Zemanová23. 2. 2015 8:59
Mgr. Veronika Palečková10. 8. 2016 17:05
Mgr. Veronika Benová19. 7. 2017 14:05
Mgr. Veronika Benová22. 2. 2018 15:15
Mgr. Veronika Benová30. 5. 2019 12:04
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
bystricko30. 9. 2014 1:44
bystricko23. 2. 2015 9:02
bystricko10. 8. 2016 17:06
bystricko10. 4. 2017 12:33
bystricko22. 2. 2018 15:15
bystricko30. 5. 2019 12:04
host23. 10. 2019 12:55
host3. 1. 2020 10:28
bystricko17. 3. 2020 12:56
host6. 1. 2021 23:28

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Libor PokornýZodpovědný politik pro MA21 - starosta obce Rožná +420 606703406zápis_z_členské_schůze_MB_20.6.2019.dochttp://www.regionbystricko.cz/soubory/dokumenty/zapis-z-clenske-schuze-mb-20-6-2019-2-xyoc.pdfschválenobystricko   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21 mikroregionu
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Benová Veronika, Mgr.manažer DSOzaměstnanecký poměr2016 +420 736535145zápis z členské schůze MB_4.10.2018.pdfhttp://regionbystricko.cz/soubory/dokumenty/zapis-z-clenske-schuze-mb-4-10-2018-syqc.pdfAnoschválenobystricko11. 10. 2018 11:30   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 hlavním orgánem (např. valnou hromadou) mikroregionu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenoSorted By Vytvořeno In Descending OrdervýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Zahájení 8. ročníku Putovního letního kina!1. 6. 2021Bystřicko - Zpravodaj města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřickozahájení článek.pngschválenobystricko5. 8. 2021 19:38   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 valnou hromadou nebo jiným příslušným orgánem mikroregionu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy k MA21
6.1 Ustanovení/existence hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility , osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
Ukazatel 7.2 není u mikroregionů povinně vyžadován.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro oficiální orgán mikroregionu (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, příslušným orgánem mikroregionu nebo některé z jeho členských obcí
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR mikroregionu nebo strategický plán k UR schválený valnou hromadou mikroregionu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená valnou hromadou mikroregionu
Ukazatel 13.1 není u mikroregionů povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
14. Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 valnou hromadou mikroregionu
Ukazatel 14.1 není u mikroregionů povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
15.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
16.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo valné hromady mikroregionu
Ukazatel 17.1 není u mikroregionů povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Management kvality v rámci veřejné správy
18.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadů členských obcí mikroregionu
Ukazatel 18.1 není u mikroregionů povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat