Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce kraje

70888337 - Jihomoravský kraj

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
Žádné dosažené kategorie nenalezeny

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
7088833725. 8. 2019předložit ke schválení jihomoravsky

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
krajJihomoravský krajJihomoravskýMgr. Daniela Trenzová www.kr-jihomoravsky.cz schváleno  1. 11. 2018 17:53
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Mgr. Daniela Trenzová13. 11. 2018 13:01
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
jihomoravsky21. 12. 2010 15:10
jihomoravsky24. 11. 2011 11:28
jihomoravsky7. 8. 2012 9:57
jihomoravsky16. 4. 2013 9:59
jihomoravsky15. 10. 2014 16:44
jihomoravsky23. 2. 2015 8:22
jihomoravsky15. 11. 2016 18:32
jihomoravsky15. 11. 2016 18:36
host22. 9. 2017 16:18
jihomoravsky1. 11. 2018 17:57
jihomoravsky12. 3. 2019 8:07

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Radomír Pavlíčekčlen zastupitelstva JMK, uvolněný předseda Výboru pro regionální rozvoj +420 541651481usneseni_politik.pdf schválenojihomoravsky   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21 v kraji
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Trenzová Daniela Mgr.útvar řízení kvality, manažerka kvalityzaměstnanecký poměr2018 +420 541658835pracovni_napln.pdf  schválenojihomoravsky26. 11. 2018 11:43   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
Název skupinyDatum ustanoveníseznam členůusnesenístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Pracovní skupina Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 2117. 5. 2012clenove_2019-07-29.pdfstarší usnesení.pdfschválenojihomoravsky13. 8. 2019 11:05   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem kraje
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodokument k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Deklarace Projektu Zdravý kraj28. 2. 2008vstup_do_nszm_deklarace.pdf deklarace_pzk.pdfschválenojihomoravsky18. 8. 2015 15:39   
Deklarace k podpoře uddržitelného rozvoje prostřednictvím MA2128. 2. 2019usneseni_deklaraceMA21.pdf Deklarace_MA21_2019.pdfschválenojihomoravsky28. 3. 2019 10:58   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Veřejné projednávání Územní studie/zadavatel Jihomoravský kraj Projednání materiálu pro plánování pro dálniční a silniční sítě v rozvojové oblasti Brno s veřejností a městskými částmi statutárního města Brna + doporučení pro aktualizaci Zásad územního rozvoje JMK25. 3. 2019uzemni_studie_projednani.pdfuzemni studie.pnguzemni1.pngschválenojihomoravsky16. 5. 2019 13:57   
Kulatý stůl na podporu pečujících osob - Jihomoravský krajJak podpořit pečující osoby na lokální a regionální úrovni16. 4. 2019pecujici_osoby.pngpecujici_foto.png schválenojihomoravsky16. 5. 2019 14:03   
 Veřejné připomínkování Koncepce rozvoje sportu JMK 2025Diskusní setkání v okresech JMK, dotazníky, konzultace s ČUS, místní samosprávou, elektronické připomínkování prostřednictvím webu JMK (více str. 5 přiloženého dokumentu)18. 1. 2019koncepce.pngkoncepce_sport_2019.png schválenojihomoravsky10. 6. 2019 20:10   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Sázení stromů? Jen bych seděl doma a popíjel lahváč, směje se dobrovolník24. 3. 2019Znojemský deník.czScan Vedrovice.pdfschválenojihomoravsky28. 3. 2019 11:30   
 KRAJBEZPLASTU JIHOMORAVSKÝ KRAJ6. 2. 2019Společně a udržitelně www.cr2030.czScan KrajBezPlastu.pdfschválenojihomoravsky28. 3. 2019 11:34   
 Ukliďme svět!Ukliďme Česko!20. 3. 2019webové stránky Jihomor. reg. centra pro integraci cizinců www.cizincijmk.czukliĎme.pngschválenojihomoravsky10. 4. 2019 13:45   
 Velikonoční jarmark na krajském úřadě: vejce nebo košíky od zrakově postižených9. 4. 2019BRNĚNSKÝ Deník.czjarmark.pngschválenojihomoravsky27. 5. 2019 21:25   
 Šatstvo pro potřebné11. 4. 2019Právošatstvo.jpgschválenojihomoravsky28. 5. 2019 11:31   
 Kraj bez plastu20. 5. 2019Rodinka 1/2019 (magazín pro rodiny s dětmi do 18 let)kraj_bez_plastu.pngschválenojihomoravsky29. 5. 2019 16:53   
 Kraj rozdal prestižní značku regionální potraviny26. 6. 2019www.jihomoravskyvecernik.czregionalni_potravina.pngschválenojihomoravsky22. 7. 2019 11:44   
 Brno i letos ocení práci dobrovolníků30. 7. 2019Zpravodajství ČTKKřesadlo.pngschválenojihomoravsky5. 8. 2019 14:46   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva kraje pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení systému finanční podpory realizátorů MA21 v území kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9.Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
Ukazatel 9.1 je u krajů povinně vyžadován pouze pokud v daném hodnotícím období aspirují na kategorii B
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR kraje nebo strategický plán k UR schválený zastupitelstvem kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem kraje
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnokoncepcestav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty JMK 2011-20206. 1. 2011Environmentalni koncepce_vypis z usneseni ZJMK.pdf koncepce_evvo_2011-2020.pdfschválenojihomoravsky17. 8. 2015 11:38   
Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-201918. 12. 2014výpis usnesení ZJMK - Koncepce RP 2015-2019.pdf koncepce_rodinne_politiky_na_obdobi_2015_2019.pdfschválenojihomoravsky24. 8. 2015 14:19   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
15.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
16.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Management kvality v rámci veřejné správy
18.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti krajského úřadu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat