Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce kraje

70890692 - Moravskoslezský kraj

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2020
C
2019
C
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
C
2013
C
2012
C
2011
C
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
7089069221. 10. 2020schváleno moravskoslezsky

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
krajMoravskoslezský krajMoravskoslezskýMgr. Petr Strakoš http://www.kr-moravskoslezsky.cz schváleno  18. 1. 2013 8:47
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Mgr. Petr Strakoš21. 7. 2010 17:03
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
moravskoslezsky28. 4. 2010 12:45
moravskoslezsky21. 7. 2010 17:03
moravskoslezsky21. 12. 2010 8:50
moravskoslezsky14. 11. 2011 9:08
moravskoslezsky29. 10. 2012 16:09
moravskoslezsky1. 3. 2013 11:52
moravskoslezsky12. 3. 2014 11:41
moravskoslezsky16. 2. 2015 13:49
moravskoslezsky5. 4. 2016 12:19
moravskoslezsky1. 3. 2017 11:40
moravskoslezsky16. 3. 2018 12:57
moravskoslezsky29. 3. 2019 11:24
host29. 11. 2019 12:51
host2. 1. 2020 10:29
moravskoslezsky18. 2. 2020 7:13
host6. 1. 2021 23:28
moravskoslezsky23. 2. 2021 13:05

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Jan Krkoška, MBAnáměstek hejtmana kraje +420 595 622 609 usnesení ZK č. 4_308 z 17.6.2021.docxhttps://www.msk.cz/kraj/zastupitelstvo/usneseni.html?c=308&t=z&tx=&nfulltext=&ncis=308&nses=4&ndatum=&nrada=1&nzast=1&schuze=4&id=308&d=2021-06-17%2000:00:00.000000schválenomoravskoslezsky   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21 v kraji
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Strakoš Petr, Mgr.referent pro EVVO a inforamční systémy, koordinátor MA21   +420 595 622 697Výpis z usnesení zastupitelstva kraje č. 3_259.pd  schválenomoravskoslezsky9. 9. 2016 10:36   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Platební brána, sleva na poplatcích anebo také tichá linka10. 2. 2021novinykraje.czPlatební brána, sleva na poplatcích anebo také tichá linka.pdfschválenomoravskoslezsky23. 2. 2021 13:11   
 S krajským úřadem komunikujte online. Je to rychlejší a levnější 22. 2. 2021novinky.czS krajským úřadem komunikujte online. Je to rychlejší a levnější .pdfschválenomoravskoslezsky23. 2. 2021 13:16   
 Nejmenší děti do ústavu nepatří, kraj proto intenzivně podporuje pěstoun23. 6. 2021Moravskoslezský REJčlánek.pdfschválenomoravskoslezsky23. 6. 2021 15:28   
 Moravskoslezský kraj chce zodpovědné turisty, vydal pro ně manuál4. 6. 2021novinky.czMoravskoslezský kraj chce zodpovědné turisty, vydal pro ně manuál.pdfschválenomoravskoslezsky23. 7. 2021 12:24   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektor - organizaceza občanský sektor - organizaceza podnikatelský sektor - organizacezpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den Země onlineudržitelný rozvoj, oběhpvá ekonomika, zapojování veřejnostiMoravskoslezský kraj, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, město Krnov, ostravská univerzita, ZOO OstravaInsitut komunitního rozvoje, Moment o.p.s.OZO Ostrava, a.s.Den Země online.pdfschválenomoravskoslezsky7. 5. 2021 9:17   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva kraje pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
Dobrá praxenázev aktivitydatum konání oddatum konání dopořadatelpartneřiodhad počtu účastníkůzpůsob zapojení realizátora MA21tisková zprávanepovinná příloha - foto1nepovinná příloha - foto2odkaz na další informace k aktivitěstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 DEN ZEMĚ ON LINE22. 4. 202122. 4. 2021Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Městským obvodem Moravská Ostrava a PřívozInstitut komunitního rozvoje, z.s.320Moravskoslezský kraj a Městský obvod akci realizoval a financoval Den Země online.pdffoto den země.jpg https://www.youtube.com/watch?v=LxlwA0dJuqUschválenomoravskoslezsky7. 5. 2021 9:23   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení systému finanční podpory realizátorů MA21 v území kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9.Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
Ukazatel 9.1 je u krajů povinně vyžadován pouze pokud v daném hodnotícím období aspirují na kategorii B
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat