Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce kraje

70890692 - Moravskoslezský kraj

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2021
C
2020
C
2019
C
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
C
2013
C
2012
C
2011
C
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
7089069221. 10. 2020schváleno moravskoslezsky
7089069225. 10. 2021schváleno moravskoslezsky

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
708906922. 11. 2020schválenoschváleno 
moravskoslezsky
7089069225. 10. 2021schválenoschváleno 
moravskoslezsky

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
krajMoravskoslezský krajMoravskoslezskýMgr. Petr Strakoš http://www.kr-moravskoslezsky.cz schváleno  18. 1. 2013 8:47
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Mgr. Petr Strakoš21. 7. 2010 17:03
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
moravskoslezsky28. 4. 2010 12:45
moravskoslezsky21. 7. 2010 17:03
moravskoslezsky21. 12. 2010 8:50
moravskoslezsky14. 11. 2011 9:08
moravskoslezsky29. 10. 2012 16:09
moravskoslezsky1. 3. 2013 11:52
moravskoslezsky12. 3. 2014 11:41
moravskoslezsky16. 2. 2015 13:49
moravskoslezsky5. 4. 2016 12:19
moravskoslezsky1. 3. 2017 11:40
moravskoslezsky16. 3. 2018 12:57
moravskoslezsky29. 3. 2019 11:24
host29. 11. 2019 12:51
host2. 1. 2020 10:29
moravskoslezsky18. 2. 2020 7:13
host6. 1. 2021 23:28
moravskoslezsky23. 2. 2021 13:05
host10. 1. 2022 10:14

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Jan Krkoška, MBAnáměstek hejtmana kraje +420 595 622 609 usnesení ZK č. 4_308 z 17.6.2021.docxhttps://www.msk.cz/kraj/zastupitelstvo/usneseni.html?c=308&t=z&tx=&nfulltext=&ncis=308&nses=4&ndatum=&nrada=1&nzast=1&schuze=4&id=308&d=2021-06-17%2000:00:00.000000schválenomoravskoslezsky   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21 v kraji
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Strakoš Petr, Mgr.referent pro EVVO a inforamční systémy, koordinátor MA21   +420 595 622 697Výpis z usnesení zastupitelstva kraje č. 3_259.pd  schválenomoravskoslezsky9. 9. 2016 10:36   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Kraj opět vyhlásil Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost. Hledá i osobnost14. 2. 2022Magazín PatriotKraj opět vyhlásil Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost. Hledá i osobnost.pdfschválenomoravskoslezsky18. 2. 2022 7:42   
 ​Důl Barbora se stane dějištěm prvního trvale udržitelného hudebního festivalu10. 3. 2022Magazín PatriotDůl Barbora se stane dějištěm prvního trvale udržitelného hudebního festivalu.pdfschválenomoravskoslezsky16. 3. 2022 15:37   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva kraje pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení systému finanční podpory realizátorů MA21 v území kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9.Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
Ukazatel 9.1 je u krajů povinně vyžadován pouze pokud v daném hodnotícím období aspirují na kategorii B
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat