Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce kraje

70890749 - Vysočina

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2020
C
2019
C
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
C
2013
C
2012
C
2011
C
2010
C
 
Realizátoři v Kategoriích A a B zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.
Nevyplňují Kritéria MA21, s výjimkou Kritérií č. 1, 6 a 17. 

Realizátoři v kategorii C, kteří získali stupeň pokročilosti (hvězdičky), rovněž zpracovávají Audity udržitelného rozvoje.

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
708907497. 11. 2020schváleno vysocina

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
krajVysočinaVysočinaBc. Veronika Šoukalová http://www.kr-vysocina.cz schváleno  5. 1. 2021 20:01
II. Kontaktní osoba MA21
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
vysocina1. 11. 2011 13:22
vysocina27. 11. 2012 10:34
vysocina29. 10. 2013 15:42
vysocina18. 11. 2014 10:27
vysocina24. 11. 2015 23:44
vysocina24. 11. 2016 22:28
host13. 9. 2017 14:23
vysocina21. 11. 2017 13:41
vysocina5. 10. 2018 7:44
vysocina11. 7. 2019 14:59
host14. 11. 2019 11:06
host2. 1. 2020 10:29
host6. 1. 2021 23:28

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Hyský Martin Ing. Bc.člen Zastupitelstva Kraje Vysočina +420564602307vypisusneseni.pdf schválenovysocina   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21 v kraji
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Šoukalová Veronika, Bc.úředník na úseku udržitelného rozvoje a místní Agendy 21zaměstnanecký poměr2021 +420 724650276náplň práce.pdf Anoschválenovysocina29. 3. 2021 14:21   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
Název skupinyDatum ustanoveníseznam členůusnesenístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA2122. 12. 2020Seznam členů VSP.docxVSP_usneseni- ZK.pdfschválenovysocina30. 6. 2021 14:26   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Čistá Vysočina: o 71 tun odpadků méně4. 6. 2021Noviny Kraje Vysočina Čistá Vysočina 2021.pdfschválenovysocina4. 8. 2021 10:29   
 Skutek roku 202111. 5. 2021Oficiální internetové stránky Kraj VysočinaVe Skutku roku 2020 uspěla veřejná sbírka pro rozhodčího, gymnazisté z Humpolce nebo autoři knih. Další ocenění v anketě putují právnickým osobám _ Tiskové zprávy _ Kraj Vysočina.pdfschválenovysocina5. 8. 2021 14:12   
 První online Veřejné fórum Zdravého Kraje Vysočina20. 4. 2021Oficiální internetové stránky Kraj VysočinaPrvní online Veřejné fórum Kraje Vysočina _ Tiskové zprávy _ Kraj Vysočina.pdfschválenovysocina5. 8. 2021 14:17   
 Kraj Vysočina vítězem národního kola soutěže Evropská cena za podporu podnikání10. 8. 2021Oficiální internetové stránky Kraj VysočinaKraj Vysočina vítězem národního kola soutěže Evropská cena za podporu podnikání _ Tiskové zprávy _ Kraj Vysočina.pdfschválenovysocina18. 8. 2021 14:18   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektor - organizaceza občanský sektor - organizaceza podnikatelský sektor - organizacezpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Soutěž Rok života v obcích Kraje VysočinaCílem soutěže Rok života v obcích Kraje Vysočina bylo vyzdvihnout vzájemnou spolupráci a sounáležitost obyvatel, spolků, dobrovolníků, místních podnikatelů a vedení obcí v době pandemie.Kraj Vysočina, obce MA21SMS ČR, Spolek pro obnovu venkova, TJ Družstevník Bory, TJ Sokol Lípa, TJ Nová VesKment, s.r.o.; Oční optika a optometrie Němec, s.r.o.; Centrum Křižánky s.r.o.; Coop HeřmanovSoutěž Rok života v obcích Kraje Vysočina.pdfschválenovysocina5. 8. 2021 13:13   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva kraje pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení systému finanční podpory realizátorů MA21 v území kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9.Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
Ukazatel 9.1 je u krajů povinně vyžadován pouze pokud v daném hodnotícím období aspirují na kategorii B
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva kraje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat