Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Expertní tým MA21 a jeho poslání

Experti MA21 zajišťují odbornou spolupráci v procesu hodnocení MA21. Oponentní tým, složený z expertů MA21 je součástí procedury hodnocení MA21 v kategoriích A, B při oponentuře Auditu udržitelného rozvoje. Jednotliví členové oponentního týmu jsou nominování ze seznamu expertů MA21. V případě časového souběhu oponentur může PS vytvořit více oponentních týmů. Oponentní tým zpracovává oponentní posudek k materiálu „Audit udržitelného rozvoje“, který předkládá uchazeč o kategorii A, B. Proces oponentury probíhá podle aktuálně schválené Metodiky hodnocení udržitelných měst.

Experti jsou rovněž přizváni k obhajobám v místě a důležitým jednáním PS MA21.

Jednotlivý expert MA21 může být supervizorem pověřen ke kontrole dílčích témat Auditu udržitelného rozvoje i v nižších kategoriích MA21 nebo jiné odborné spolupráci v hodnocení MA21.

Aktuální seznam členů expertního týmu MA21

 

Legenda

Kód oblasti

1a - Správa věcí veřejných  1b - Územní rozvoj
2 - Životní prostředí   3 - Udržitelná spotřeba a výroba
4 – Doprava     5 - Zdraví
6 - Místní ekonomika a podnikání   7 - Vzdělávání a výchova
8 - Kultura a volný čas   9 - Sociální prostředí
10 - Globální odpovědnost  

                

jméno expertakontaktní email1a1b2345678910profesní životopis
Ivo Bělonohý AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Ivo_Belonohy.pdf
Pavel Kajml AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Pavel_Kajml.pdf
Zuzana Drhová AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Zuzana_Drhova.pdf
Jana Korytářová AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Bohumila Andělová AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Anika Chalupská AnoNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Chalupska.pdf
Karel Bařinka NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Karel_Barinka.pdf
Lucie Holan Pavlištíková NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Lucie_Pavlistikova.pdf
Eliška Zimová NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Zimova_v2.pdf
Lenka Burgerová NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Burgerova.pdf
Petra Kolínská NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_kolinska_cz_2020_v2.pdf
Zdeněk Frélich NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Zdenek_Frelich.pdf
Tomáš Hák NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Tomas_Hak.pdf
Tereza Kochová NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Tereza_Ponocna.pdf
Pavel Šremer NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Pavel_Sremer.pdf
Jitka Burianová NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Jitka_Burianova.pdf
Darina Hanusková NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Hanusková_2020.pdf
Eva Jonešová NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Jonešová.pdf
Jiří Pálka NeNeAnoAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Palka.pdf
Karel Merhaut NeNeAnoAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_K.Merhaut_aktual.pdf
Yvonna Gaillyová NeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Yvonna_Gaillyova.pdf
Jiří Valta NeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Jiri_Valta.pdf
Pavel Růžička NeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Pavel_Ruzicka.pdf
Tereza Votočková NeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Tereza_Votockova.pdf
Ivo Dostál NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeCV_Ivo_Dostal.pdf
Jiří Jedlička NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeCV_Jiri_Jedlicka.pdf
Vojtěch Máca NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeCV_Vojtech_Maca.pdf
Jaroslav Martinek NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeCV_Martinek 2020.pdf
Hana Brůhová Foltýnová NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeCV_Bruhova_Foltynova_v2.pdf
Kateřina Janovská NeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeCV_Janovska_2018.docx
Jana Nedbalová NeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeCV_Jana_Nedbalova.pdf
Stanislav Wasserbauer NeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeCV_Stanislav_Waserbauer.pdf
Jana Böhmová NeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeCV_Bohmova_v2.pdf
Viktor Květoň NeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeCV_Viktor_Kveton.pdf
Martin Pělucha NeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeCV_Martin_Pelucha.pdf
Jan Přikryl NeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeCV_Jan_Prikryl.pdf
Jana Kouřilová NeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeCV_Kourilova_2020-02-17.pdf
Roman Haken NeNeNeNeNeNeAnoNeNeAnoNeCV_Haken.pdf
Josef Herink NeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeCV_Josef_Herink.pdf
Svatava Janoušková NeNeNeNeNeAnoNeAnoNeNeNeCV_Svatava_Janouskova.pdf
Dana Kapitulčinová NeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeCV_Dana_Kapitulcinova.pdf
Tomáš Komrzý NeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeCV_Komrzy_Tomas_v2.pdf
Zdeňka Kujová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeCV_Zdenka_Kujova.pdf
Tereza Raabová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeSouhlas_CV.docx
Olga Škochová Bláhová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeCV_Olga_Skochova.pdf
Pavla Lukešová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeCV_Lukesova_MA21_v2.pdf
Linda Krajčovič NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeCV_Krajcovic_v2.pdf
Simona Škarabelová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeCV_Simona Škarabelová_v2.pdf
Hana Geissler NeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeCV_Hana_Geissler.pdf
Michal Němec NeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeCV_Michal_Nemec.pdf
Olga Starostová NeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeCV_Olga_Starostova.pdf
Linda Sokačová NeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeCV_Linda_Sokacova.pdf
Lenka Mařincová NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoCV_Lenka_Marincova.pdf
Pavel Nováček NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoCV_Pavel_Novacek.pdf
Jiřina Vargová NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoCV_Jirina_Vargova.pdf
Šárka Řechková NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoCV_Rechkova_v2.pdf

Aktuální dokumenty k MA21

 NázevKategoriePopisVelikost 
Zásady MA21 pro rok 2021 Verze Zásad MA21, platná pro ročník 2021321,65 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla MA21 pro rok 2021 Souhrnné znění Kritérií a Pravidel MA21, platné pro ročník 2021709,48 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst. Aktuální verze Metodiky pro zpracování Auditů udržitelného rozvoje. Všeobecná část (kapitoly 1-5) platí pro všechny skupiny. Kapitola č. 6 je specifická pro města. 1,01 MBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro městské části Verze Metodiky upravená pro samostatné městské části. Schválená PSMA21 v prosinci 2018. 610,57 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro Místní akční skupiny Verze Metodiky upravená pro potřeby MAS575,41 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro kraje Verze metodiky pro kraje. Schválení PS MA21 v listopadu 2020.2,83 MBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro malé obce  Verze Metodiky upravená pro malé obce (mohou ji využít obce I. a II. stupně s počtem obyvatel do 5 000.248,58 KBStáhnout
Deklarace MA21Kritéria a Pravidla MA21Vzorový text Deklarace MA21 pro splnění ukazatele č. 1.4 . Schválený PS MA21 dne 21.2.201930,44 KBStáhnout
Minimum k URKritéria a Pravidla MA21Minimální požadavky na obsah vzdělávací akce k UR pro plnění ukazatele 7.2 a 7.3 55,46 KBStáhnout
Pravidla pro používání loga MA21 Platná pravidla pro používání loga MA21. Schválené PS v červnu 2017. 152,57 KBStáhnout
Logo MA21 Logomanuál včetně všech použitelných verzí loga MA21. 6,54 MBStáhnout