Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Termíny zasedání PS MA21 v roce 2019 a další důležité termíny:

  kategorie A kategorie B kategorie C Kategorie D Zájemci PS
31.1.2019 termín pro realizátory: přihlášení k obhajobě kategorie A a B        
21.2.2019           zasedání PS
schválení uchazečů pro kategorie A a B
28.2.2019 termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k hodnocení expertním týmem  termín pro realizátory: přihlášení Auditů UR v kategorii C      
18.3.2019 otevření IS MA21 pro předkládání důkazů k plnění Kritérií MA21
31.3.2019     termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k posouzení experty      
31.5.2019 termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k předloženým Auditům UR      

26.6.2019

          Zasedání PS MA21
30.6.2019 termín pro realizátory: úpravy Auditů UR v souladu s připomínkami expertů      
15.8.2019 termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k upraveným auditům      
15.9.2019 termín pro realizátory: dokončení Auditů UR v souladu s připomínkami expertů      
19.9.2019 !!! pozor, změna         Zasedání PS MA21 2.10.!!!
30.9.2019 termín pro experty: poskytnutí výsledného hodnotícího stanoviska k přiděleným Auditům UR      
30.9.2019 termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21  v kategorii A a B        
10.10.2019 zveřejnění stanoviska hlavního experta k Auditům UR        
14.10.-25.10.2019 Obhajoby v místě        
31.10.2019     termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21  v kategorii C      
21.11.2019           zasedání PS MA21: schválení přidělení kategorií A a B pro rok 2018
30.11.2019       termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21 v kategorii D