Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Harmonogram MA21 v roce 2021:

  kategorie A kategorie B kategorie C Kategorie D Zájemci PS
31.1.2021     termín pro realizátory: přihlášení Auditů UR v kategorii C      
15.2.2021 otevření IS MA21 pro předkládání důkazů k plnění Kritérií MA21
18.2.2021           zasedání PS MA21
28.2.2021 termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k hodnocení expertním týmem        
31.3.2021     termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k posouzení experty      
31.5.2021 termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k předloženým Auditům UR      

24.6.2021

          zasedání PS MA21
30.6.2021 termín pro realizátory: úpravy Auditů UR v souladu s připomínkami expertů      
15.8.2021 termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k upraveným auditům      
15.9.2021 termín pro realizátory: dokončení Auditů UR v souladu s připomínkami expertů      
16.9.2021           Zasedání PS MA21
30.9.2021 termín pro experty: poskytnutí výsledného hodnotícího stanoviska k přiděleným Auditům UR      
30.9.2021 termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21  v kategorii A a B        
31.10.2021 termín pro realizátory: poskytnout PS informaci o plnění podmínek a doporučení expertního týmu (týká se držitelů kategorie A a B, kteří mají kategorii udělenou na více než 1 rok - (Jihlava, Křižánky, Chrudim, Kopřivnice, Velké Meziříčí) termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21  v kategorii C      
1.-12.11.2021 Obhajoby v místě        
15.11.2021 zveřejnění stanoviska hlavního experta k Auditům UR        
18.11.2021           zasedání PS MA21: schválení přidělení kategorií A a B pro rok 2021
30.11.2021       termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21 v kategorii D    
15.12.2021 termín pro realizátory: přihlášení k obhajobě kategorie A a B v roce 2022