Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Termíny zasedání PS MA21 v roce 2020 a další důležité termíny:

 

  kategorie A kategorie B kategorie C Kategorie D Zájemci PS
31.1.2020 termín pro realizátory: přihlášení k obhajobě kategorie A a B        
17.2.2020 otevření IS MA21 pro předkládání důkazů k plnění Kritérií MA21
20.2.2020           zasedání PS
schválení uchazečů pro kategorie A a B
28.2.2020 termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k hodnocení expertním týmem  termín pro realizátory: přihlášení Auditů UR v kategorii C      
30.4.2020     termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k posouzení experty - posun kvůli opatřením COVID - 19      
31.5.2020 termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k předloženým Auditům UR      

25.6.2020

          Zasedání PS MA21 se nekoná
30.6.2020 termín pro realizátory: úpravy Auditů UR v souladu s připomínkami expertů      
15.8.2020 termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k upraveným auditům      
15.9.2020 termín pro realizátory: dokončení Auditů UR v souladu s připomínkami expertů      
17.9.2020           Zasedání PS MA21
30.9.2020 termín pro experty: poskytnutí výsledného hodnotícího stanoviska k přiděleným Auditům UR      
30.9.2020 termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21  v kategorii A a B        
10.10.2020 zveřejnění stanoviska hlavního experta k Auditům UR        
15.10.-15.11.2020 Obhajoby v místě        
31.10.2020 termín pro realizátory: poskytnout PS informaci o plnění podmínek a doporučení expertního týmu (týká se držitelů kategorie A a B, kteří mají kategorii udělenou na více než 1 rok - Litoměřice, Chrudim, Praha 14 ) termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21  v kategorii C      
19.11.2020           zasedání PS MA21: schválení přidělení kategorií A a B pro rok 2020
30.11.2020       termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21 v kategorii D    
15.12.2020 termín pro realizátory: přihlášení k obhajobě kategorie A a B