Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Materiály pro aktuální setkání PS MA21

 NázevPopisUpravenoVelikost 
Průběžná zpráva Praha 14 2020Zpráva o plnění podmínek a doporučení expertního týmu za rok 20206. 11. 20201,08 MBStáhnout
Průběžná zpráva Litoměřice 2020Zpráva o plnění podmínek a doporučení expertního týmu 20205. 11. 20201 003,89 KBStáhnout
Průběžná zpráva Chrudim 2020Zpráva o plnění podmínek a doporučení expertního týmu za rok 20206. 11. 2020539,12 KBStáhnout
Návrh Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje - typová příloha pro krajeNávrh Metodiky pro zpracování Auditů udržitelného rozvoje na úrovni krajů - k připomínkám, diskusi a případně schválení na jednání PS MA216. 11. 20202,83 MBStáhnout
Výsledná stanoviskaVýsledná stanoviska oponentních týmů ve městech usilujících o obhajobu kategorie A a B v roce 2020 - Křižánky, Jihlava, Kopřivnice, Velké Meziříčí. 16. 11. 2020514,32 KBStáhnout
Litoměřice 2021Žádost města Litoměřice o odložení Audit UR a odpověď MŽP11. 11. 2020472,72 KBStáhnout
Harmonogram 2021V návrhu jsou dvě změny: posunutí termínu pro přihlášení auditů v kategorii C na konec ledna (původně konec února) a posunutí termínu pro zveřejnění výsledného stanoviska k auditům kat. A a B po obhajobách. 16. 11. 2020116,03 KBStáhnout
Zásady MA21Návrh na změny ve znění Zásad MA21 v souvislosti se schválením Metodiky hodnocení UR - typové přílohy pro kraje.16. 11. 2020103,24 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla MA21 2021 - návrhNavrhované změny se týkají ukazatelů 1.3 a 6.1 (upřesnění seznamu členů skupiny/komise/výboru) a 5.1 (pouze pro kraje - možnost změnit frekvenci vykazování). Změny v kategorii B v souvislosti s přijetím Metodiky hodnocení UR pro kraje18. 11. 2020340,93 KBStáhnout

Termíny zasedání PS MA21 v roce 2020 a další důležité termíny:

 

  kategorie A kategorie B kategorie C Kategorie D Zájemci PS
31.1.2020 termín pro realizátory: přihlášení k obhajobě kategorie A a B        
17.2.2020 otevření IS MA21 pro předkládání důkazů k plnění Kritérií MA21
20.2.2020           zasedání PS
schválení uchazečů pro kategorie A a B
28.2.2020 termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k hodnocení expertním týmem  termín pro realizátory: přihlášení Auditů UR v kategorii C      
30.4.2020     termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k posouzení experty - posun kvůli opatřením COVID - 19      
31.5.2020 termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k předloženým Auditům UR      

25.6.2020

          Zasedání PS MA21 se nekoná
30.6.2020 termín pro realizátory: úpravy Auditů UR v souladu s připomínkami expertů      
15.8.2020 termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k upraveným auditům      
15.9.2020 termín pro realizátory: dokončení Auditů UR v souladu s připomínkami expertů      
17.9.2020           Zasedání PS MA21
30.9.2020 termín pro experty: poskytnutí výsledného hodnotícího stanoviska k přiděleným Auditům UR      
30.9.2020 termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21  v kategorii A a B        
10.10.2020 zveřejnění stanoviska hlavního experta k Auditům UR        
15.10.-15.11.2020 Obhajoby v místě        
31.10.2020 termín pro realizátory: poskytnout PS informaci o plnění podmínek a doporučení expertního týmu (týká se držitelů kategorie A a B, kteří mají kategorii udělenou na více než 1 rok - Litoměřice, Chrudim, Praha 14 ) termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21  v kategorii C      
19.11.2020           zasedání PS MA21: schválení přidělení kategorií A a B pro rok 2020
30.11.2020       termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k plnění Kritérií MA21 v kategorii D    
15.12.2020 termín pro realizátory: přihlášení k obhajobě kategorie A a B        

 

Zápisy z jednání PS MA21 v aktuálním roce

Archiv zápisů z jednání PS MA21 - zobrazíte stiskem tlačítka -->

Maximalizovat

Další dokumenty PS MA21

 NázevPopisVelikost 
Zpráva o plnění Akčního plánu podpory MA21 za rok 2016 AKČNÍ PLÁN 2016 – 2018 ke KONCEPCI PODPORY MA21 v ČR na období 2012 – 2020. PRŮBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ AKTIVIT V ROCE 2016651,90 KBStáhnout
Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR (2016 – 2018)Akční plán 2016 – 2018 ke Koncepci podpory MA21 v ČR na období 2012 – 2020.2,21 MBStáhnout
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (2012 – 2020)V lednu 2012 schválila vláda ČR dokument "Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020". V roce 2015 byl schválen její druhý Akční plán.395,43 KBStáhnout
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010 – 2030)"Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR" (MA21 indikátorem v prioritní ose 3 "Rozvoj území")666,86 KBStáhnout