Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Pracovní skupina pro místní Agendy 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Ustavení pracovní skupiny: 
Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendy 21 (dále PS RVUR MA21) byla ustanovena Radou vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) na jejím 4. zasedání dne 15. dubna 2004.

Předsedkyně pracovní skupiny: Ing. arch. Marie Petrová (MŽP)

Členové pracovní skupiny:
Pracovní skupina je složena se zástupců ústředních orgánů státní správy, koordinátorů sítě Zdravých měst a místních Agend 21 v obcích a regionech, zástupců Národní sítě Zdravých měst ČR, akademické sféry a nestátních neziskových organizací.
Kromě oficiálních členů Pracovní skupiny se setkání mohou účastnit i hosté se zájmem o místní Agendu 21 v České republice.

Poslání pracovní skupiny:
Místní Agendy 21 usilují o uplatnění principů udržitelného rozvoje v praxi. Činnost pracovní skupiny se zaměří na hledání způsobů, jak šířit zkušenosti s implementací místní Agendy 21 v dalších obcích, MAS, mikroregionech a krajích. Cílem je, aby se místní Agenda 21 stala běžným nástrojem veřejné správy a tím přispěla k zavádění principů udržitelného rozvoje v praxi.

Aktuální seznam členů Pracovní skupiny

Jméno a příjmeníInstituceSorted By Instituce In Ascending Ordere-mailtelefon
Martin HyskýAK ČR 564 602 148
Jarmila CikánkováCENIA 267 125 281
Tomáš HákCOŽP UK 220 199 475
Milan KošařČKA -
Robert SpáčilMD ČR 225 131 341
Renata KlímováMK ČR 257 085 495
Jana Lick ŘehořováMMR ČR 224 864 030
Zuzana Drhová (nominovaný zástupce člena)MMR ČR 224 864 102
Jiří BurelMPO ČR 224 853 122
Helena Dlabalová (nominovaný zástupce člena)MPO ČR 224 853 571
Jan JiříčekMPSV ČR 221 923 968
Pavel Sulík (nominovaný zástupce člena)MPSV ČR 221 922 912
Lenka ŠvejdarováMV ČR 974 887 507
Daniela MatějkováMZd ČR 224 972 603
Lenka Kubíková MZe ČR 221 812 064
Kateřina Buzková (nominovaný zástupce člena)MZe ČR -
Věra ZázvorkováMZV ČR 224 182 570
Marie PetrováMŽP ČR 267 122 968
Jiří KristNS MAS ČR 724 790 088
Petr ŠvecNSZM ČR 602 500 639
Radka Švíková (nominovaný zástupce člena)NSZM ČR 606 755 372
Radka VladykováSMO ČR 234 700 711
Šárka Řechková (nominovaný zástupce člena) SMO ČR 732 178 013
Luděk BenešSMS ČR 605 320 910
Ivo BělonohýSTMOÚ ČR 481 312 276
Petr KlápštěZelený kruh 775 614 342