Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Expertní tým MA21 - poslání

Expertní tým MA21 a jeho poslání

Experti MA21 zajišťují odbornou spolupráci v procesu hodnocení MA21. Oponentní tým, složený z expertů MA21 je součástí procedury hodnocení MA21 v kategoriích A, B při oponentuře Auditu udržitelného rozvoje. Jednotliví členové oponentního týmu jsou nominování ze seznamu expertů MA21. V případě časového souběhu oponentur může PS vytvořit více oponentních týmů. Oponentní tým zpracovává oponentní posudek k materiálu „Audit udržitelného rozvoje“, který předkládá uchazeč o kategorii A, B. Proces oponentury probíhá podle aktuálně schválené Metodiky hodnocení udržitelných měst.

Experti jsou rovněž přizváni k obhajobám v místě a důležitým jednáním PS MA21.

Jednotlivý expert MA21 může být supervizorem pověřen ke kontrole dílčích témat Auditu udržitelného rozvoje i v nižších kategoriích MA21 nebo jiné odborné spolupráci v hodnocení MA21.

Aktuální seznam členů expertního týmu MA21

 

jméno expertakontaktní email1a1b2345678910profesní životopis
Ivo Bělonohý AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Ivo_Belonohy.pdf
Pavel Kajml AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Pavel_Kajml.pdf
Karel Bařinka NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Karel_Barinka.pdf
Zdeněk Frélich NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Zdenek_Frelich.pdf
Tomáš Hák NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Tomas_Hak.pdf
Tereza Kochová NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Tereza_Ponocna.pdf
Pavel Šremer NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Pavel_Sremer.pdf
Yvonna Gaillyová NeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Yvonna_Gaillyova.pdf
Jiří Valta NeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Jiri_Valta.pdf
Ivo Dostál NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeCV_Ivo_Dostal.pdf
Jiří Jedlička NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeCV_Jiri_Jedlicka.pdf
Vojtěch Máca NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeCV_Vojtech_Maca.pdf
Kateřina Janovská NeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeCV_Janovska_2018.docx
Jana Nedbalová NeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeCV_Jana_Nedbalova.pdf
Stanislav Wasserbauer NeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeCV_Stanislav_Waserbauer.pdf
Viktor Květoň NeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeCV_Viktor_Kveton.pdf
Martin Pělucha NeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeCV_Martin_Pelucha.pdf
Jan Přikryl NeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeCV_Jan_Prikryl.pdf
Hana Geissler NeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeCV_Hana_Geissler.pdf
Josef Herink NeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeCV_Josef_Herink.pdf
Svatava Janoušková NeNeNeNeNeAnoNeAnoNeNeNeCV_Svatava_Janouskova.pdf
Dana Kapitulčinová NeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeCV_Dana_Kapitulcinova.pdf
Zdeňka Kujová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeCV_Zdenka_Kujova.pdf
Tereza Raabová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeSouhlas_CV.docx
Olga Škochová Bláhová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeCV_Olga_Skochova.pdf
Jitka Burianová NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Jitka_Burianova.pdf
Michal Němec NeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeCV_Michal_Nemec.pdf
Lenka Mařincová NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoCV_Lenka_Marincova.pdf
Pavel Nováček NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoCV_Pavel_Novacek.pdf
Jiřina Vargová NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoCV_Jirina_Vargova.pdf
Pavel Růžička NeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Pavel_Ruzicka.pdf
Lucie Holan Pavlištíková NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Lucie_Pavlistikova.pdf
Tereza Votočková NeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Tereza_Votockova.pdf
Olga Starostová NeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeCV_Olga_Starostova.pdf
Linda Sokačová NeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeCV_Linda_Sokacova.pdf
Zuzana Drhová AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Zuzana_Drhova.pdf
Eliška Zimová NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Zimova_v2.pdf
Šárka Řechková NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoCV_Rechkova_v2.pdf
Jana Korytářová AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Tomáš Komrzý NeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeCV_Komrzy_Tomas_v2.pdf
Jana Böhmová NeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeCV_Bohmova_v2.pdf
Darina Hanusková NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Hanusková_2020.pdf
Eva Jonešová NeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Jonešová.pdf
Jana Kouřilová NeNeNeNeNeNeAnoNeNeNeNeCV_Kourilova_2020-02-17.pdf
Roman Haken NeNeNeNeNeNeAnoNeNeAnoNeCV_Haken.pdf
Bohumila Andělová AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeSouhlas_CV.docx
Lenka Burgerová NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_Burgerova.pdf
Jaroslav Martinek NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeCV_Martinek 2020.pdf
Pavla Lukešová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeCV_Lukesova_MA21_v2.pdf
Anika Chalupská AnoNeNeAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Chalupska.pdf
Jiří Pálka NeNeAnoAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_Palka.pdf
Karel Merhaut NeNeAnoAnoNeNeNeNeNeNeNeCV_K.Merhaut_aktual.pdf
Hana Brůhová Foltýnová NeNeNeNeAnoNeNeNeNeNeNeCV_Bruhova_Foltynova_v2.pdf
Petra Kolínská NeAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeCV_kolinska_cz_2020_v2.pdf
Linda Krajčovič NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeCV_Krajcovic_v2.pdf
Simona Škarabelová NeNeNeNeNeNeNeNeAnoNeNeCV_Simona Škarabelová_v2.pdf