Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Kritéria MA21

Hlavním cílem je zajistit monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých obcích, městech a regionech. Kritéria byla aktualizována v roce 2018, jejich nastavení proběhlo ve spolupráci s realizátory i experty a byla schválena Pracovní skupinou MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Význam kritérií MA21

 • města, obce, místní akční skupiny i regiony budou moci dle jasně definovaných parametrů prokázat, že v praxi uplatňují MA21 a na jaké úrovni MA21 se nacházejí;
 • sledování stavu procesu MA21 pomocí Kritérií MA21 může být využíváno jako podpůrný prostředek pro žádosti o granty EU a o podporu z vybraných dotačních titulů jednotlivých resortů či krajů (aktivní MA21 budou mít do budoucna větší šanci na tyto zdroje a dotace dosáhnout).

Sada kritérií MA21

Kritéria MA21 jsou členěna do čtyř základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší). Těmto kategoriím předchází ještě tzv. „nultá“ kategorie „Zájemci“.
Každá z kategorií má svá vlastní kritéria a jasně měřitelné ukazatele, které hodnotí úroveň realizace procesu MA21 v dané municipalitě. Předpokladem pro splnění celé kategorie je naplnění a zdokumentování všech v ní obsažených Kritérií MA21.

K 1. lednu 2010 došlo k aktualizaci sady kritérií MA21 tak, aby lépe vyhovovaly rozdílným typům municipalit. Nejzávažnější změnou je rozdělení registrovaných subjektů do šesti skupin dle typu. K 1.1.2013 došlo k přeřazení MAS z typu ostatní do samostatného typu místní akční skupina, která může v rámci procesu MA21 soutěžit o získání kategorií.

 • Malá obec - Ve smyslu platných kritérií pro MA21 se jako malé obce mohou registrovat obce s počtem obyvatel do 2000. Obce s hraničním počtem obyvatel (těsně nad 2000) mohou své zařazení konzultovat se zástupci PS MA21.
   
 • Obec - Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce (dle § 1 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ). Statutární města i jednotlivé městské obvody se mohou registrovat také jako Obec.
   
 • Mikroregion - Sdružení několika obcí za účelem dosažení společného cíle. Typickým rysem takového svazku je vznik z vlastní iniciativy, nikoliv příkazem nadřízeného orgánu nebo ze zákona.
   
 • Kraj - Vyšší územní samosprávné celky (územní společenství občanů, veřejnoprávní korporace), které ustanovuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
   
 • MAS - Místní akční skupina - Právnická osoba, založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region.
   
 • Ostatní - Spřátelené organizace, soukromé, nevládní, neziskové organizace a firmy, které chtějí být registrované v databázi MA21. Tyto organizace zůstávají v MA21 zařazeni pouze v kategorii "Zájemci".

Aktuální dokumenty k MA21

 NázevKategoriePopisVelikost 
Zásady MA21 pro rok 2021 Verze Zásad MA21, platná pro ročník 2021321,65 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla MA21 pro rok 2021 Souhrnné znění Kritérií a Pravidel MA21, platné pro ročník 2021709,48 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst. Aktuální verze Metodiky pro zpracování Auditů udržitelného rozvoje. Všeobecná část (kapitoly 1-5) platí pro všechny skupiny. Kapitola č. 6 je specifická pro města. 1,01 MBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro městské části Verze Metodiky upravená pro samostatné městské části. Schválená PSMA21 v prosinci 2018. 610,57 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro Místní akční skupiny Verze Metodiky upravená pro potřeby MAS575,41 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro kraje Verze metodiky pro kraje. Schválení PS MA21 v listopadu 2020.2,83 MBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro malé obce  Verze Metodiky upravená pro malé obce (mohou ji využít obce I. a II. stupně s počtem obyvatel do 5 000.248,58 KBStáhnout
Deklarace MA21Kritéria a Pravidla MA21Vzorový text Deklarace MA21 pro splnění ukazatele č. 1.4 . Schválený PS MA21 dne 21.2.201930,44 KBStáhnout
Minimum k URKritéria a Pravidla MA21Minimální požadavky na obsah vzdělávací akce k UR pro plnění ukazatele 7.2 a 7.3 55,46 KBStáhnout
Pravidla pro používání loga MA21 Platná pravidla pro používání loga MA21. Schválené PS v červnu 2017. 152,57 KBStáhnout
Logo MA21 Logomanuál včetně všech použitelných verzí loga MA21. 6,54 MBStáhnout