Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Ustavení pracovní skupiny: 
Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendy 21 (dále PS RVUR MA21) byla ustanovena Radou vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) na jejím 4. zasedání dne 15. dubna 2004.

Předsedkyně pracovní skupiny: Ing. arch. Marie Petrová (MŽP)

Členové pracovní skupiny:
Pracovní skupina je složena se zástupců ústředních orgánů státní správy, organizací sdružujících obce a regiony,  akademické sféry a nestátních neziskových organizací.
Kromě oficiálních členů Pracovní skupiny se setkání mohou účastnit i hosté se zájmem o místní Agendu 21 v České republice

Poradní sbor pokročilých realizátorů při PS MA21

Za pokročilé jsou považováni tito realizátoři MA21: města, obce, mikroregiony a MAS v kategoriích A, B; kraje v kategoriích A, B, C. Uvedení pokročilí realizátoři jsou přizváni k aktivnímu zapojení a spolupráci v rámci PS MA21, prostřednictvím „poradního sboru pokročilých realizátorů“ při PS MA21. Členy Poradního sboru jsou koordinátoři MA21 pokročilých realizátorů MA21

Poslání pracovní skupiny:
Místní Agendy 21 usilují o uplatnění principů udržitelného rozvoje v praxi. Činnost pracovní skupiny se zaměří na hledání způsobů, jak šířit zkušenosti s implementací místní Agendy 21 v dalších obcích, MAS, mikroregionech a krajích. Cílem je, aby se místní Agenda 21 stala běžným nástrojem veřejné správy a tím přispěla k zavádění principů udržitelného rozvoje v praxi.

Aktuální seznam členů Pracovní skupiny

Jméno a příjmeníInstituceSorted By Instituce In Ascending Ordere-mailtelefon
Martin HyskýAK ČR 564 602 148
Jarmila CikánkováCENIA 267 125 281
Tomáš HákCOŽP UK 220 199 475
Ivan PlickaČKA 602 210 561
Robert SpáčilMD ČR 225 131 341
Anna Švarcová MMR -
Vít Bořil MMR -
Jiří BurelMPO ČR 224 853 122
Helena Dlabalová (nominovaný zástupce člena)MPO ČR 224 853 571
Lenka ŠvejdarováMV ČR 974 887 507
Daniela MatějkováMZd ČR 224 972 603
Lenka Kubíková MZe ČR 221 812 064
Kateřina Buzková (nominovaný zástupce člena)MZe ČR -
Josef Čech (nominovaný zástupce člena)MZe ČR 221 812 591
Marie PetrováMŽP ČR 267 122 968
Jiří KristNS MAS ČR 724 790 088
Petr ŠvecNSZM ČR 602 500 639
Radka Švíková (nominovaný zástupce člena)NSZM ČR 606 755 372
Zuzana DrhováPražský inovační institut 777 230 356
Radka VladykováSMO ČR 234 700 711
Barbora Láníčková SMO ČR 734 316 479
Luděk BenešSMS ČR 605 320 910
Ivo BělonohýSTMOÚ ČR 481 312 276

Zápisy z jednání PS MA21 v aktuálním roce

Archiv zápisů z jednání PS RVUR pro MA21 - zobrazíte stiskem tlačítka -->

Maximalizovat

Další dokumenty PS MA21

 NázevPopisVelikost 
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010 – 2030)"Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR" (MA21 indikátorem v prioritní ose 3 "Rozvoj území")666,86 KBStáhnout
Pravidla pro používání loga MA21Žádosti o povolení používání loga MA21 pište na E-mailovou adresu marie.petrova@mzp.cz. Správcem loga MA21 je tajemník PS MA21, který poskytuje logo k využívání dle dále uvedených pravidel. Logo MA21 mohou po dobu 1 rok využívat obce a regiony A,B,C,D. 15,87 KBStáhnout
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (2012 – 2020)V lednu 2012 schválila vláda ČR dokument "Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020". V roce 2015 byl schválen její druhý Akční plán.395,43 KBStáhnout
Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR (2016 – 2018)Akční plán 2016 – 2018 ke Koncepci podpory MA21 v ČR na období 2012 – 2020.2,21 MBStáhnout
Dohoda o součinnosti a vzájemné spolupráci mezi NSZM ČR a MŽP 35,50 KBStáhnout