Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Nejlepší realizátoři MA21 převzali ocenění v rámci Fóra udržitelného rozvoje
5. prosince 2018

V úterý 4. prosince převzali nejlepší realizátoři ocenění za úspěšnou realizaci místní Agendy 21. Slavnostní předávání se uskutečnilo v rámci programu Fóra udržitelného rozvoje 2018, který spoluorganizovali Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Asociace společenské odpovědnosti v ČR.

Ocenění za úspěšnou obhajobu kategorie B převzali tyto obce:
Křižánky - malá obec z kraje Vysočina, město Kopřivnice, statutární město Jihlava a městská část Praha 14.

Kategorii A MA21 úspěšně obhájili a ocenění převzali zástupci měst Chrudim a Litoměřice.

Fórum udržitelného rozvoje tradičně hledá odpovědi na otázky, jak se vypořádat s aktuálními globálními výzvami a jakou roli hrají, nebo by měli hrát jednotliví aktéři na národní i mezinárodni úrovni. Letošním ročníkem rezonovala myšlenka, že nejdůležitější roli při prosazování principů udržitelného rozvoje mají aktéři na lokální úrovni. Místní Agenda 21 představuje proto jeden z významných nástrojů a její úspěšní realizátoři nabízejí příklady hodné následování.

Všem úspěšným realizátorům MA21 i touto cestou ještě jednou blahopřejeme a těšíme se na spolupráci v příštím ročníku MA21.

Další fotografie ze slavnostního předávání cen jsou k dispozici ke stažení:

První část fotogalerie     Druhá část fotogalerie