Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

2. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE

Dostupnost dat pro indikátory atraktivity.

Ve čtvrtek 21.září.2017 proběhl 2. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE. Tento projekt, kofinancovaný z Evropských fondů ERDF a IPA, je zaměřen na podporu zvyšování atraktivity území v podunajském regionu – pro jeho stálé obyvatele i návštěvníky, podnikatele nebo investory. Workshop uspořádala CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jeden z partnerů projektového konsorcia, v Evropském domě v Praze.

Na 1. národním workshopu v červnu t.r. byly představeny vybrané indikátory používané pro hodnocení různých oblastí rozvoje území. Následná diskuse a práce ve skupinách vyústila v konkrétní návrhy, které indikátory z již používaných nejlépe charakterizují atraktivitu území a měly by být na národní a regionální úrovni využívány. Zprávu z workshopu naleznete zde.

Projektový tým v letních měsících seznam indikátorů navržených během 1. workshopu vyhodnotil a zároveň začal zjišťovat, které indikátory bude možné opravdu použít. Tedy zda jsou indikátory dostupné jako takové, zda jsou dostupné dostatečné časové řady, případně zda jsou dostupná data pro jejich přípravu. Takovýto seznam „použitelných“ indikátorů byl předmětem diskuse 2. národního workshopu. Stejně jako v případě 1. workshopu se setkali zástupci různých organizací státní správy, regionů, akademické sféry i firem. Diskuse se tentokrát soustředila nejen na potenciálně vhodné ukazatele atraktivity, ale především na reálné možnosti získávání dat pro hodnocení navržených indikátorů. Předmětem diskuse byl i samotný seznam navrhovaných indikátorů, zejména s ohledem na pokrytí všech důležitých oblastí rozvoje regionů (např. turistický ruch, bydlení, dopravní dostupnost, stav životního prostředí a další.)

Velmi příjemným vstupem do diskuse o indikátorech atraktivity území byla prezentace projektu AgriGo4Cities o vytváření komunitních zahrad, spojovaného svým tématem s projektem ATTRACTIVE DANUBE a financovaného také z Evropských fondů ERDF, IPA.  V projektu AgriGo4Cities jde obdobně jako v ATTRACTIVE DANUBE o spojení komunit jednoho tématu a vytvoření sady doporučení, jak do budoucna k problematice přistupovat. Budou také komunitní zahrady jedním z indikátorů atraktivity území? Přijďte se podívat na 3. národní workshop, kde indikátory představíme již jako součást testovací verze národní platformy. A opět budeme rádi za vaše názory a připomínky.

O termínu workshopu Vás budeme včas informovat.

    

 

Prezentace z workshopu ke stažení