Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Aktuální dokumenty k MA21

 NázevKategoriePopisVelikost 
Kritéria a Pravidla hodnocení MA21 v roce 2018 - souhrnné znění Souhrenné znění Kritérií a Pravidel MA21platných pro rok 2018. Scjhváleno na jednání PS MA21 dne 18.1.2018784,60 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst verze 2017.1 Aktuální verze metodiky schválení PS v červnu 20171,01 MBStáhnout
Monitoring Akčního plánu 2016-2018 monitoringPrůběžná zpráva (za rok 2016) o plnění aktivit Akčního plánu 2016-2018 ke Koncepci podpory MA21 v ČR na období 2012-2020651,90 KBStáhnout
Zásady MA21 platné pro rok 2018Zásady MA21Platné Zásady MA21 (schváleny PS MA21 dne 23. listopadu 2016). Pro rok 2018 zůstávají beze změny708,27 KBStáhnout
Minimum k URKritéria a Pravidla MA21Minimální požadavky na obsah osvětové akce k UR pro plnění ukazatele 6.2 a 6.3 55,46 KBStáhnout
Deklarace MA21Kritéria a Pravidla MA21Vzorový text Deklarace MA21 pro splnění ukazatele č. 1.4 (viz Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení MA21)50,00 KBStáhnout

Archiv zápisů z jednání PS MA21 - zobrazíte stiskem tlačítka -->

Maximalizovat

Kritéria MA21 - platné znění

 NázevDatum vytvoření zázn.PopisVelikost 
Kritéria a Pravidla hodnocení MA21 v roce 2018 - souhrnné znění19. 1. 2018Souhrnné znění Kritérií aPravidel hodnocení MA21 platných pro rok 2018. Schváleno na jednání PS MA21 dne 18.1.2018784,60 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla hodnocení MA21 v roce 2018 - obce15. 2. 2018Aktuální znění Kritérií - znění pro obce909,01 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla hodnocení MA21 v roce 2018 - malé obce15. 2. 2018Aktuální znění Kritérií - znění pro malé obce913,13 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla hodnocení MA21 v roce 2018 - kraje15. 2. 2018Aktuální znění Kritérií - znění pro kraje889,07 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla hodnocení MA21 v roce 2018 - mikroregiony15. 2. 2018Aktuální znění Kritérií - znění pro mikroregiony916,06 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla hodnocení MA21 v roce 2018 - MAS15. 2. 2018Aktuální znění Kritérií - znění pro MAS908,57 KBStáhnout
Deklarace MA212. 4. 2017Vzorový text Deklarace MA21 pro splnění ukazatele č. 6.1.50,00 KBStáhnout
Minimum k UR2. 4. 2017Minimální požadavky na obsah osvětové akce k UR pro plnění ukazatele 7.2 a 7.3 55,46 KBStáhnout

Další aktuální dokumenty

 NázevPopisVelikost 
Zpráva o plnění Akčního plánu podpory MA21 za rok 2016 AKČNÍ PLÁN 2016 – 2018 ke KONCEPCI PODPORY MA21 v ČR na období 2012 – 2020. PRŮBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ AKTIVIT V ROCE 2016651,90 KBStáhnout
Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR (2016 – 2018)Akční plán 2016 – 2018 ke Koncepci podpory MA21 v ČR na období 2012 – 2020.2,21 MBStáhnout
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (2012 – 2020)V lednu 2012 schválila vláda ČR dokument "Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020". V roce 2015 byl schválen její druhý Akční plán.395,43 KBStáhnout
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010 – 2030)"Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR" (MA21 indikátorem v prioritní ose 3 "Rozvoj území")666,86 KBStáhnout
Pravidla pro používání loga MA21Aktuální verze Pravidel schválená PS MA21 v červnu 2017152,57 KBStáhnout

Kritéria, Pravidla a Zásady MA21 - archiv

 NázevPopisDatum vytvoření zázn.Velikost 
Kritéria a Pravidla hodnocení MA21 platných v roce 2017Souhrnné znění Kritérií a Pravidel hodnocení MA12 platných pro rok 2017, které navazují na obecné Zásady MA21 pro rok 2017. (pozn. V pravidlech jsou mimo jiné upřesněny termíny, postupy a standardy v posuzování MA21).19. 1. 20181,62 MBStáhnout
Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení MA21 v roce 2016souhrnné znění Kritérií platných pro rok 20162. 1. 2017662,85 KBStáhnout
Pravidla hodnocení MA21 v roce 2015 3. 3. 2016494,02 KBStáhnout
Pravidla hodnocení MA21 v roce 2014 25. 2. 2014405,32 KBStáhnout
Pravidla hodnocení MA21 v roce 2013Pravidla pro hodnocení MA12 navazují na obecné Zásady hodnocení kvality MA21. V pravidlech jsou upřesněny termíny, postupy a standardy v posuzování MA21. Současně jsou uvedena doporučení pro realizátory MA21 k průběžnému zvyšování kvality MA2110. 6. 2013179,72 KBStáhnout
Pravidla hodnocení MA21 v roce 2012Pravidla pro hodnocení MA12 navazují na obecné Zásady hodnocení kvality MA21. V pravidlech jsou upřesněny termíny, postupy a standardy v posuzování MA21. Současně jsou uvedena doporučení pro realizátory MA21 k průběžnému zvyšování kvality MA2110. 6. 2013166,28 KBStáhnout
Pravidla hodnocení MA21 v roce 2011Pravidla pro hodnocení MA12 navazují na obecné Zásady hodnocení kvality MA21. V pravidlech jsou upřesněny termíny, postupy a standardy v posuzování MA21. Současně jsou uvedena doporučení pro realizátory MA21 k průběžnému zvyšování kvality MA217. 2. 2012154,28 KBStáhnout
Postup obhajoby v kategorii A - rok 2010  17. 8. 201732,54 KBStáhnout
ZÁSADY HODNOCENÍ metody „místní Agenda 21“ schváleno PS MA21 dne 4. února 201517. 8. 2017376,98 KBStáhnout
Zásady hodnocení kvality místních Agend 21 verze 7. 12. 201117. 8. 2017421,29 KBStáhnout

Metodiky a další dokumenty k hodnocení kategorií A a B - archiv

 NázevPopisVelikost 
Seznamy expertů, kterí byli pověřeni zpracováním hodnocení Auditů UR v roce 2017Konečné seznamy expertů, kterí byli pověřeni zpracováním hodnocení Auditů UR ve městech aspirujících v roce 2017 na kategorii B a posouzení Auditů UR ve městech aspirujících na kategorii C. 326,89 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst verze 11/2016Metodika schválená PS v listopadu 2016, byla nahrazena aktualizovanou verzí 2017.1988,89 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst verze 11/2016 Příloha 1 Metodika schválená PS v listopadu 2016, byla nahrazena aktualizovanou verzí 2017.1238,31 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst verze 11/2016 Příloha 2Metodika schválená PS v listopadu 2016, byla nahrazena aktualizovanou verzí 2017.1191,07 KBStáhnout
Oponentura Chrudim 2013Seznam členů oponentného týmu, CV členů a výsledné stanovisko k oponentuře434,20 KBStáhnout
METODIKA HODNOCENÍ KATEGORIE „A” MÍSTNÍ AGENDY 21Verze metodiky platná od roku 2012855,44 KBStáhnout
METODIKA HODNOCENÍ KATEGORIE „A” MÍSTNÍ AGENDY 21 - příloha 1PŘEHLED NÁVODNÝCH OTÁZEK PRO PŘÍPRAVU AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE verze platná od roku 2012566,69 KBStáhnout
METODIKA HODNOCENÍ KATEGORIE „A” MÍSTNÍ AGENDY 21 - příloha 2PŘEHLED INDIKÁTORŮ PRO PŘÍPRAVU AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE verze platná od roku 20121,00 MBStáhnout
Témata k hodnocení udržitelného rozvoje 2012Témata k hodnocení udržitelného rozvoje a orientační otázky k hodnocení procesů MA21. Pomůcka pro hodnotitele MA21 při kontrolách na místě v kategorii B platná pro rok 201298,13 KBStáhnout
Profil MA21 pro rok 2010 základní rozsah302,47 KBStáhnout
Profil MA21 pro rok 2010podrobný rozsah356,04 KBStáhnout