Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Aktuální dokumenty k MA21

 NázevKategoriePopisVelikost 
Zásady MA21 Verze Zásad MA21, platná pro ročník 2023317,22 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla MA21 pro rok 2023 Souhrnné znění Kritérií a Pravidel MA21, platné pro ročník 2023671,38 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst. Aktuální verze Metodiky pro zpracování Auditů udržitelného rozvoje. Všeobecná část (kapitoly 1-5) platí pro všechny skupiny. Kapitola č. 6 je specifická pro města. V prosinci 2018 PS schválila aktualizaci Metodiky - úpravy s týkají oblasti 1a a 7. 1,00 MBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro městské části Verze Metodiky upravená pro samostatné městské části. Schválená PSMA21 v prosinci 2018. V prosinci 2018 PS schválila aktualizaci Metodiky - úpravy s týkají oblasti 1a a 7.694,07 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro Místní akční skupiny Verze Metodiky upravená pro potřeby MAS575,41 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro kraje Verze metodiky pro kraje. Schválení PS MA21 v listopadu 2020.2,83 MBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst - typová příloha pro malé obce  Verze Metodiky upravená pro malé obce (mohou ji využít obce I. a II. stupně s počtem obyvatel do 5 000.248,58 KBStáhnout
Deklarace MA21Kritéria a Pravidla MA21Vzorový text Deklarace MA21 pro splnění ukazatele č. 1.4 . Schválený PS MA21 v září 202230,01 KBStáhnout
Minimum k URKritéria a Pravidla MA21Minimální požadavky na obsah vzdělávací akce k UR pro plnění ukazatele 7.2 a 7.3 55,46 KBStáhnout
Pravidla pro používání loga MA21 Platná pravidla pro používání loga MA21. Schválené PS v červnu 2017. 152,57 KBStáhnout
Logo MA21 Logomanuál včetně všech použitelných verzí loga MA21. 6,54 MBStáhnout

Archiv zápisů z jednání PS MA21 - zobrazíte stiskem tlačítka -->

Maximalizovat

Další aktuální dokumenty

 NázevPopisVelikost 
Zpráva o plnění Akčního plánu podpory MA21 za rok 2016 AKČNÍ PLÁN 2016 – 2018 ke KONCEPCI PODPORY MA21 v ČR na období 2012 – 2020. PRŮBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ AKTIVIT V ROCE 2016651,90 KBStáhnout
Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR (2016 – 2018)Akční plán 2016 – 2018 ke Koncepci podpory MA21 v ČR na období 2012 – 2020.2,21 MBStáhnout
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (2012 – 2020)V lednu 2012 schválila vláda ČR dokument "Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020". V roce 2015 byl schválen její druhý Akční plán.395,43 KBStáhnout
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010 – 2030)"Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR" (MA21 indikátorem v prioritní ose 3 "Rozvoj území")666,86 KBStáhnout

Kritéria, Pravidla a Zásady MA21 - archiv

 NázevPopisDatum vytvoření zázn.Velikost 
Kritéria a Pravidla MA21 pro rok 2021verze Kritérií a Pravidel platná pro ročník 20215. 1. 2022709,48 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla MA21 pro rok 2020 5. 1. 2021NeznámýStáhnout
Zásady MA21 pro rok 2020 5. 1. 2021304,51 KBStáhnout
Zásady MA21 pro rok 2019 18. 12. 2019524,18 KBStáhnout
Kritéia a Pravidla MA21 pro rok 2019 18. 12. 2019915,86 KBStáhnout
Zásady MA21 2017-2018Verze Zásad MA21 schválení v listopadu 2016, platná pro ročníky 2017 a 201811. 12. 2018708,27 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla MA21 pro 2018Verze Kritérií a Pravidel platná v roce 2018 - souhrnné znění11. 12. 2018784,60 KBStáhnout
Kritéria a Pravidla hodnocení MA21 platných v roce 2017Souhrnné znění Kritérií a Pravidel hodnocení MA12 platných pro rok 2017, které navazují na obecné Zásady MA21 pro rok 2017. (pozn. V pravidlech jsou mimo jiné upřesněny termíny, postupy a standardy v posuzování MA21).19. 1. 20181,62 MBStáhnout
Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení MA21 v roce 2016souhrnné znění Kritérií platných pro rok 20162. 1. 2017662,85 KBStáhnout
Pravidla hodnocení MA21 v roce 2015 3. 3. 2016494,02 KBStáhnout
Pravidla hodnocení MA21 v roce 2014 25. 2. 2014405,32 KBStáhnout
Pravidla hodnocení MA21 v roce 2013Pravidla pro hodnocení MA12 navazují na obecné Zásady hodnocení kvality MA21. V pravidlech jsou upřesněny termíny, postupy a standardy v posuzování MA21. Současně jsou uvedena doporučení pro realizátory MA21 k průběžnému zvyšování kvality MA2110. 6. 2013179,72 KBStáhnout
Pravidla hodnocení MA21 v roce 2012Pravidla pro hodnocení MA12 navazují na obecné Zásady hodnocení kvality MA21. V pravidlech jsou upřesněny termíny, postupy a standardy v posuzování MA21. Současně jsou uvedena doporučení pro realizátory MA21 k průběžnému zvyšování kvality MA2110. 6. 2013166,28 KBStáhnout
Pravidla hodnocení MA21 v roce 2011Pravidla pro hodnocení MA12 navazují na obecné Zásady hodnocení kvality MA21. V pravidlech jsou upřesněny termíny, postupy a standardy v posuzování MA21. Současně jsou uvedena doporučení pro realizátory MA21 k průběžnému zvyšování kvality MA217. 2. 2012154,28 KBStáhnout
Postup obhajoby v kategorii A - rok 2010  17. 8. 201732,54 KBStáhnout
ZÁSADY HODNOCENÍ metody „místní Agenda 21“ schváleno PS MA21 dne 4. února 201517. 8. 2017376,98 KBStáhnout
Zásady hodnocení kvality místních Agend 21 verze 7. 12. 201117. 8. 2017421,29 KBStáhnout

Metodiky a další dokumenty k hodnocení kategorií A a B - archiv

 NázevPopisVelikost 
Seznamy expertů, kterí byli pověřeni zpracováním hodnocení Auditů UR v roce 2017Konečné seznamy expertů, kterí byli pověřeni zpracováním hodnocení Auditů UR ve městech aspirujících v roce 2017 na kategorii B a posouzení Auditů UR ve městech aspirujících na kategorii C. 326,89 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst verze 11/2016Metodika schválená PS v listopadu 2016, byla nahrazena aktualizovanou verzí 2017.1988,89 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst verze 11/2016 Příloha 1 Metodika schválená PS v listopadu 2016, byla nahrazena aktualizovanou verzí 2017.1238,31 KBStáhnout
Metodika hodnocení udržitelných měst verze 11/2016 Příloha 2Metodika schválená PS v listopadu 2016, byla nahrazena aktualizovanou verzí 2017.1191,07 KBStáhnout
Oponentura Chrudim 2013Seznam členů oponentného týmu, CV členů a výsledné stanovisko k oponentuře434,20 KBStáhnout
METODIKA HODNOCENÍ KATEGORIE „A” MÍSTNÍ AGENDY 21Verze metodiky platná od roku 2012855,44 KBStáhnout
METODIKA HODNOCENÍ KATEGORIE „A” MÍSTNÍ AGENDY 21 - příloha 1PŘEHLED NÁVODNÝCH OTÁZEK PRO PŘÍPRAVU AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE verze platná od roku 2012566,69 KBStáhnout
METODIKA HODNOCENÍ KATEGORIE „A” MÍSTNÍ AGENDY 21 - příloha 2PŘEHLED INDIKÁTORŮ PRO PŘÍPRAVU AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE verze platná od roku 20121,00 MBStáhnout
Témata k hodnocení udržitelného rozvoje 2012Témata k hodnocení udržitelného rozvoje a orientační otázky k hodnocení procesů MA21. Pomůcka pro hodnotitele MA21 při kontrolách na místě v kategorii B platná pro rok 201298,13 KBStáhnout
Profil MA21 pro rok 2010 základní rozsah302,47 KBStáhnout
Profil MA21 pro rok 2010podrobný rozsah356,04 KBStáhnout