Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

Sekce pro stránky municipalit

Tato sekce je neviditelná pro uživatele webu a slouží pouze pro začlenění prohlížecích stránek municipalit do struktury webu.

Cílovy počet stránek v této sekci může být až 7000.

Z tohoto důvodu jsou všechny tyto stránky umístěny až na konec aby nepřekážely v nabídkách při úpravách webu (přidat existující modul, upravit pořadí stránek,...).Stránky mají zrušeno zobrazit v menu proto aby menu nezvětšovaly a proto tato sekce bude vypadat v navigačním stromu jako prázdná.

  • nikdy tuto stránku nepřejmenovávejte
  • nikdy tuto stránku nepřesunujte
  • nikdy neměnte žádná nastavení této stránky