Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2019
D
2018
C
2017
C
2016
C
2015
D
2012
C
2011
D
2010
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
0027622731. 10. 2019schváleno turnov

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecTurnovLibereckýKlára Preislerová http://www.turnov.cz schváleno  7. 12. 2018 13:37
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Ing. Klára Preislerová18. 11. 2014 9:47
Klára Preislerová24. 6. 2015 17:09
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
turnov17. 10. 2011 15:12
turnov30. 11. 2012 11:29
turnov28. 11. 2013 11:17
turnov18. 11. 2014 9:47
turnov24. 6. 2015 17:10
host21. 8. 2017 15:56
turnov13. 9. 2019 21:21
host31. 10. 2019 8:52
host2. 1. 2020 10:29

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Houšková, Petra, Mgr.místostarostka +420 481366223Usnesení ZM 3002019 (1).pdfhttps://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/usneseni-a-zapisy.htmlschválenoturnov   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Preislerová Klára Ing.tisková mluvčízaměstnanecký poměr2019 +420 481 366 321Usnesení_-_vzor (1).doc Anoschválenoturnov   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
Název skupinyDatum ustanoveníseznam členůusnesenístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Pracovní skupina pro projekt Turnov Zdravé město29. 11. 2018pracovni skupina ma21.pdf schválenoturnov12. 4. 2019 16:24   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Představení studie Regenerace sídliště Výšinkapředstavení studie, regenerace sídliště Výšinka, setkání se starostou8. 6. 2020Obyvatelům města byla představena studie Regenerace sídliště Výšinka.pdf  schválenoturnov3. 7. 2020 8:23   
 Setkání starostek a starostů ORP Turnovhodnocení koronavirové krize, novinky z Ministerstva vnitra, hasičů a policie22. 6. 2020Na radnici proběhlo setkání starostek a starostů ORP Turnov.docx  schválenoturnov29. 7. 2020 11:16   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Obyvatelům města byla představena studie Regenerace sídliště Výšinka1. 7. 2020Hlasy a ohlasy TurnovskaVysinka.jpgschválenoturnov3. 7. 2020 8:38   
 Květnové oslavy jsou zrušené, kampaň Vlajka pro republiku ale zůstává1. 5. 2020Hlasy a ohlasy Turnovska vlajka.jpgschválenoturnov3. 7. 2020 8:41   
 Na pumptracku se svezeme v srpnu25. 6. 2020Turnovsko v akci00206B981C82200729110248.jpgschválenoturnov3. 7. 2020 8:43   
 Pojďte Tvořit Turnov - máme 600.000 korun na vaše nápady1. 3. 2020Hlasy a ohlasy Turnovskatvorit_turnov.jpgschválenoturnov3. 7. 2020 8:48   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Putování po památkáchNaučná stezka po památkách města Turnova pro žáky ZŠTurnovské školy, Muzeum Českého ráje Sokolník Milan StrakaŽaci_putovali_po_pamatkach.docxschválenoturnov23. 9. 2020 10:20   
 Setkání neziskovekPřijměte naši pomocnou ruku – dobrovolnictví, pomoc sociálně slabším rodinám, udržitelná spotřebaMěsto Turnov - odbor sociálních věcíCentrum pro rodinu Náruč, Místní skupina Český červený kříž, občanské sdružení D.R.A.K. TZ_neziskovky.docxschválenoturnov7. 10. 2020 10:00   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat