Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce obce/města

00287351 - Kroměříž

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2019
C
2018
C
2017
C
2016
D
2015
D

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
002873516. 9. 2019schváleno kromeriz
002873516. 10. 2020předložit ke schválení kromeriz

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecKroměřížZlínskýMichaela Jiříková http://www.mesto-kromeriz.cz schváleno  10. 12. 2019 13:44
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Viliam Staněk27. 1. 2015 10:19
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
kromeriz29. 5. 2012 0:47
kromeriz10. 4. 2013 9:36
kromeriz27. 1. 2015 10:20
kromeriz17. 6. 2015 0:38
host16. 10. 2017 14:54
host22. 11. 2019 7:52
host2. 1. 2020 10:29

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mgr. Daniela Hebnarovámístostarostka +420 573 321 153Usnesení ZMK_20_6_2019.pdfhttp://www.mesto-kromeriz.czschválenokromeriz   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Jiříková Michaela, Ing.Koordinátorka Zdravého města místní Agendy 21zaměstnanecký poměr2019 +420 720958306Změna koord ZM a MA21+komise.pdf Anoschválenokromeriz   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodokument k MA21stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
DEKLARACE k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím Projektu Zdravé město Kroměříž a metody místní Agendy 2111. 5. 20172. Zastupitelstvo schvaluje Deklaraci.pdf Deklarace.pdfschválenokromeriz31. 10. 2017 10:20   
Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 2120. 6. 2019Usnesení ZMK_20_6_2019.pdfhttp://www.mesto-kromeriz.czDeklarace MA21 2019.docxschválenokromeriz7. 7. 2019 22:41   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Žákovské fórumVeřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji města s žáky základních škol.21. 2. 2020Zápis z Žákovského fóra-bez prezenčních listin.pdf  schválenokromeriz11. 5. 2020 18:07   
 Setkání skupiny pro zřízení Zdravotního plánuV rámci ČR se pravidelně mapuje zdravotní stav populace, který je poté východiskem pro realizaci konkrétních opatření ke zlepšení zdraví. Byla vypracována Analýza zdravotního stavu obyvatel Kroměříže a na základě této analýzy je zřízena skupina pro zřízení Zdravotního plánu města Kroměříže. Tato skupina vybere oblasti zdraví ve městě Kroměříž, které je nutné podpořit.23. 6. 2020Zápis z 1. jednání pracovní skupiny-23.6..pdfIMG_20200623_151628_1.jpgIMG_20200623_170118_1.jpgschválenokromeriz24. 7. 2020 9:43   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Kroměřížští školáci kladou důraz na budování hřišť a opravu bazénu30. 3. 2020Kroměřížský zpravodajKroměřížští školáci kladou důraz na budování hřišť a opravu bazénu.pdfschválenokromeriz23. 7. 2020 14:46   
 Na Hanáckém náměstí lidem slouží nové workoutové hřiště30. 10. 2019Kroměřížský zpravodajNa Hanáckém náměstí lidem slouží nové workoutové hřiště, Město dokončilo stavbu nového hřiště na Barbořině.pdfschválenokromeriz23. 7. 2020 14:48   
 Město připravuje odpočinkový a běžecký okruh Šlajza29. 5. 2020Kroměřížský zpravodajOdpočinkový a běžecký okruh Šlajza.pdfschválenokromeriz23. 7. 2020 14:51   
 Radnice se postará o výsadbu zeleně na polních cestách29. 11. 2019Kroměřížský zpravodajRadnice se postará o výsadbu zeleně na polních cestách.pdfschválenokromeriz23. 7. 2020 14:52   
 Silnici z Kroměříže do Bílan nově krášlí osm desítek stromů30. 12. 2019Kroměřížský zpravodajSilnici z Kroměříže do Bílan nově krášlí osm desítek stromů.pdfschválenokromeriz23. 7. 2020 14:54   
 Klienti domovů budou sami pěstovat bylinky, květiny i zeleninu26. 6. 2020Kroměřížský zpravodajSudy na vodu a konve pro klienty Sociálních služeb.pdfschválenokromeriz23. 7. 2020 14:56   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Vyvýšené záhony, sudy na vodu a konve na zalévání pro klienty Sociálních služeb města KroměřížeCílem této aktivity bylo pořídit klientům Sociálních služeb města Kroměříže (většinou domovy důchodců) vyvýšené dřevěné záhony, dále také sudy na dešťovou vodu a zahradní konvičky na zalévání. Město Kroměříž, Sociální služby města Kroměříže Dřevěné zahrady s.r.o.Akce - vyvýšené záhovy, sudy a konve do domovů důchodců.docxschválenokromeriz28. 7. 2020 8:39   
 Evropský týden mobilityCestou necestou do Kvasic a zpátky, Nedělní procházka do okolí městaZdravé město a místní Agenda 21veřejnostspolek Evropa doma z.s.20200337_TYDEN_MOBILITY_2020__A4_print.pdfschválenokromeriz5. 10. 2020 10:14   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti

Veřejná prezentace Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)

Veřejná prezentace Auditů UR v rámci MA21

historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat