Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2018
C
2017
C
2016
C
2015
C
2014
C
2013
C
2012
C
2011
C
2010
C

 

 

Kategorie D

žadateldatum žádostistav záznamupoznámkaVytvořil
003000632. 10. 2018schváleno hlucin
0030006322. 10. 2019předložit ke schválení hlucin

Kategorie C

žadateldatum žádostistav záznamuvyjádření PS MA21poznámkastupeň pokročilostiVytvořil
0030006315. 11. 2018schválenoschváleno 
hlucin
0030006322. 10. 2019předložit ke schválení   hlucin

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
obecHlučínMoravskoslezskýing. Tereza Šimánková http://www.hlucin.cz schváleno  26. 2. 2019 19:14
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Ing. Tereza Šimánková (dříve Kubinová)22. 8. 2016 13:14
Lorencová Sabina13. 9. 2018 7:48
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
hlucin14. 9. 2011 11:37
hlucin28. 3. 2012 14:52
hlucin11. 7. 2013 10:39
hlucin19. 2. 2014 13:57
hlucin10. 11. 2015 8:19
hlucin22. 8. 2016 13:13
host5. 9. 2017 18:38
hlucin10. 10. 2017 8:48
hlucin13. 9. 2018 7:47

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
příjmení jméno titulfunkcee-mailtelefonusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Mgr. Petra Řezáčovámístostarostka města +420 595 020 300Politik Zdravého města a MA21 - Hlučín.pdf schválenohlucin   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21
příjmení jméno titulzařazení v rámci úřaduforma pracovního vztahurok nástupu do funkce koord.e-mailtelefonusnesení/náplň práceOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnoAbsolvování základního školení MŽP k MA21stav záznamuVytvořilvýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Lorencová Sabina, Bc.koordinátro MA 21 + Zdravého města Hlučín, koordinátor KP, referentzaměstnanecký poměr2018 +420 725 053 622Usnesení - koordinator.pdf  schválenohlucin   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení Deklarace k MA21 zastupitelstvem města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Dobrá praxenázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Veřejné fórum Veřejné fórum pro občany města Hlučína, na kterém si občané zvolí 10 TOP problému/příležitostí, kterými by se vedení města mělo v roce 2019 zabývat. 26. 3. 2019Zápis s veřejného fóra 2019.pdfIMG_1175.JPGtisková zpráva - VF.jpgschválenohlucin19. 6. 2019 14:02   
 Veřejné plánování ke Strategickému plánu města Hlučína Po celý rok 2019 se město Hlučín věnuje přípravě Strategického plánu města Hlučína na obodobí 2020 - 2030. V rámci tohoto velmi náročného úkolů máme k dispozici jak pracovní skupiny pro konkrétní oblasti, ale zorganizovali jsme také veřejné projednávání pro širokou veřejnost, aby se mohlo co nejvíce občanů vyjádřit. Občané města můžou také vyplňovat online dotazník, abychom měli co nejvíce respondetů a bylo zapojeno ce nejvíce obyvatel. 10. 10. 2019Veřejné projednávání strategického plánu města Hlučína.pdfVeřejné projednávání strategického plánu města Hlučína.jpg schválenohlucin11. 10. 2019 9:04   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích
Dobrá praxenázev článkudatum publikování článkunázev médiascan článkustav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Plnicí stanice CNG se otevře do plného provozu1. 2. 2019Hlučínské novinyCNG stanice - Hlučín.pdfschválenohlucin26. 8. 2019 14:26   
 Do veřejného fóra se zapojilo 150 občanů 1. 5. 2019Hlučínské novinyVeřejné fórum - Hlučín.pdfschválenohlucin26. 8. 2019 14:28   
 Pod Vinnou horou a na konci Vinohradské ulice jsou umístěny broukoviště1. 4. 2019Hlučínské novinyPodpora přírody v Hlučíně.pdfschválenohlucin26. 8. 2019 14:34   
 Projdi se s námi! Hlučín se opět přidá k Evropskému týdnu mobility 20191. 9. 2019Hlučínské novinyEvropský týden mobility - Hlučín.pdfschválenohlucin26. 8. 2019 14:39   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
Dobrá praxenázev společné aktivitytéma společné aktivity / obsah společné aktivityza veřejný sektorza občanský sektorza podnikatelský sektorzpráva/článekstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Den zdraví HlučínskaV rámci celého dne se na Mírovém náměstí v Hlučíně prezentovaly sociální služby a volnočasové aktivity. Po celý den byl na pódiu přichystán doprovodný program, který zajistily místní základní školy a volnočasové kroužky. Letošní novinkou byly taneční workshopy pro celou veřejnost. Až z Prahy k nám přijel Onkomaják s makety plic a tlustého střeva. V rámci těchto maket probíhal také oborný výklad. Město Hlučín Základní školy Hlučínska, Domov dětí a mládeže Hlučín p.o., sociální služby a organizace z Hlučínska (Domov pod Vinnou horou, p. o., Dětská rehabilitace, Centrum pro neslýšící a nedoslýchavé a mnoho dalších. kavárna Carpe diem Dny zdraví2019.pdfschválenohlucin19. 6. 2019 14:08   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy pro MA21
6.1 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva obce pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad nebo samosprávu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, radou nebo zastupitelstvem města/obce
Dobrá praxeprojekt/aktivitaoblast využití finanční podporyusnesení/dokladOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnodůkaz - komunitní plánovánístav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
 Dotace formou grantů pro rok 2019Vyhodnocení grantů poskytované z rozpočtu města, které podporují sport, kultura, vzdělávání, podpora řemesla a další aktivity. Při hodnocení zvolená komise přihlíží také na potřeby komunitního plánování a TOP problémy/příležitosti z minulách let. Koordinaci rozdělování grantů má nastarost odbor rozvoje a školství, pod který spadá také komunitní plánování. Usnesení - granty - Hlučín.pdfhttps://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/samosprava/rada-mesta-hlucina/usneseni-rady/usneseni-z-10-schuze-rm-konane-dne-4-brezna-2019.htmlVyhodnoceni grantu 2019.pdfschválenohlucin26. 8. 2019 16:09   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
11. Audity udržitelného rozvoje v kategorii C
Kritérium 11 je pro naplnění kategorie C nepovinné, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti
audity municipality

Audity - DETAIL

 
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
19. Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
19.1 Audit ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat