Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

DDR Menu


Vítejte na domovské stránce mikroregionu

70954399 - Drahanská vrchovina

 

Přehled postupu v MA21 v minulých letech

Dosažené kategorie
2015
C
2014
B
2013
B
2012
B
2011
B
2010
B

 

 

Kategorie D

Kategorie C

Kategorie B

Kategorie A

I. Zájem o zápis do evidence MA21
typ žadatelenázevnázev krajekontaktní osobae-mailinternetová stránkadalší informacestav záznamuadresapoznámkaZměněno
mikroregionDrahanská vrchovinaJihomoravskýHana Šíblová http://www.drahanska-vrchovina.cz schváleno  1. 9. 2016 21:16
II. Kontaktní osoba MA21
Kontaktní osobaVytvořeno
Mgr.František Vlk19. 4. 2010 18:08
III. Zpětná vazba o stavu MA21
VytvořilVytvořeno
drahanska_vrchovina23. 4. 2010 14:22
drahanska_vrchovina18. 2. 2011 9:45
drahanska_vrchovina17. 9. 2012 16:05
drahanska_vrchovina29. 11. 2013 10:34
drahanska_vrchovina29. 11. 2013 10:38
drahanska_vrchovina30. 6. 2014 19:37
drahanska_vrchovina5. 10. 2015 15:20
host13. 9. 2017 14:23

1. Institucionální zakotvení MA21
1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.2 Ustanovení koordinátora MA21 mikroregionu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
1.4 Schválení dokumentu k MA21 hlavním orgánem (např. valnou hromadou) mikroregionu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
3. Prezentace činností a výstupů MA21
3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
4. Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
5. Sledování a hodnocení procesu MA21
5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 valnou hromadou nebo jiným příslušným orgánem mikroregionu
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

6. Oficiální orgán samosprávy k MA21
6.1 Ustanovení/existence hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility , osvětové akce k dílčím tématům UR)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
Ukazatel 7.2 není u mikroregionů povinně vyžadován.
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
7.3 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro oficiální orgán mikroregionu (mimo kampaň)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
8. Finanční podpora aktivit MA21
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21, vyplývajících z komunitního plánování, příslušným orgánem mikroregionu nebo některé z jeho členských obcí
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
9. Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
10. Certifikované proškolení koordinátora MA21
10.1 Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

12. Strategie UR nebo strategický plán respektující principy UR
12.1 Strategie UR mikroregionu nebo strategický plán k UR schválený valnou hromadou mikroregionu
název dokumentudatum schválení dokumentuusneseníOdkaz na webovou stránku kde je usnesení zveřejněnostrategie UR/strategický plán k URstav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Strategický plán udržitelného rozvoje mikroregionu Drahanská vrchovina na období 2009-201224. 11. 20093071_4b0bd125099b8_f11.1.1.pdf 3072_4b06864b0ee3d_f11.1.2.docschváleno119. 4. 2010 18:08   
Aktualizovaný strategický plán udržitelného rozvoje mikroregionu na léta 2013-202015. 8. 2013Zápis VH srpen_2_ 2013 Olšany.doc Aktualizace Strategie_ 2013-2020_konečná.pdfschválenodrahanska_vrchovina12. 9. 2013 13:20   
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
13. Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR nebo strategickým plánem rozvoje respektujícím principy UR
13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená valnou hromadou mikroregionu
Ukazatel 13.1 není u mikroregionů povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
14. Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 valnou hromadou mikroregionu
Ukazatel 14.1 není u mikroregionů povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
15. Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
15.1 Stanovení a sledování indikátorů udržitelného rozvoje
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
16. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
16.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
17. Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
17.1 Ustanovení orgánu rady nebo valné hromady mikroregionu
Ukazatel 17.1 není u mikroregionů povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     
18. Management kvality v rámci veřejné správy
18.1 Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadů členských obcí mikroregionu
Ukazatel 18.1 není u mikroregionů povinně vyžadován
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat     

20. Principy UR jsou prakticky uplatňovány
20.1 Audit UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
historie plnění ukazatele
Procházet záznamy v které    Hledat