Hledat
Hledat
Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) - obce, kraje

Procházet záznamy v které    Hledat     
Dobrá praxeSorted By Dobrá praxe In Ascending Ordernázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Strategické plánování s veřejnostíAnalytická část strategického plánu rozvoje města19. 3. 2018Strategické plánování.pdf  schválenotynec_nad_sazavou8. 6. 2018 12:05   
Veřejné setkání k filozoficko-architektonické koncepci městaAnalytická část filozoficko-architektonické koncepce10. 4. 2018Plánování s architekty.pdf  schválenotynec_nad_sazavou8. 6. 2018 12:08   
Rozhodněte i vy o budoucnosti města Dobříš!Akční plán rozvoje města Dobříš pro léta 2019-2020 - projednání formou 2 kulatých stolů a dotazníkové šetření mezi občany25. 4. 2018Zápisy z kulatý stolů ze dne 25_04_2018 a 11_06_2018.pdfDobříšské listy - akční plán část 1.jpgDobříšské listy - akční plán část 2.jpgschválenodobris20. 6. 2018 17:20   
Veřejné projednání vnitrobloků na černém MostěZjištění podnětů občanů k připravované revitalizace vnitrobloků na černém Mostě28. 5. 2018Zápis VP.pdf  schválenopraha1411. 7. 2018 9:40   
Veřejné projednání startovacích bytůVeřejné projednání na téma startovacích bytů bylo určeno především pro mladé lidi a mladé rodiny s dětmi z řad široké veřejnosti. Hlavními cíli setkání bylo: o seznámit veřejnost s plánovaným projektem PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR a představit architektonický návrh objektu pro startovací byty o odpovídat na dotazy související s přípravou a realizací projektu a diskutovat o přínosech i rizicích projektu, nápadech a připomínkách veřejnosti o shromáždit výstupy z diskuze s veřejností6. 3. 2018Zprava_verejne_projednani_startovaci_byty_DEF.PDF  schválenolitomerice17. 7. 2018 9:34   
Veřejné projednání SECAPuVeřejná diskuze na téma energetické revoluce v Litoměřicích byla určena pro veřejnost, místní firmy či sdružení vlastníků. Hlavními cíli setkání bylo: o seznámit veřejnost, místní firmy či sdružení vlastníků s Akčním plánem udržitelné energetiky a ochrany klimatu do r. 2030 o informovat, jaká opatření v tématu energetiky město chystá o získat od účastníků diskuse postřehy, s nimiž se bude při tvorbě plánu dále pracovat28. 3. 2018Zapis_verejne_projednani_Energeticka_revoluce_SECAP_DEF.pdf  schválenolitomerice17. 7. 2018 9:36   
Energetická renovaceVeřejná diskuze na téma Energetická renovace rodinných a bytových domů byla určeno veřejnosti, místním firmám i sdružení vlastníkům. Hlavními cíli setkání bylo: o seznámit veřejnost s plánovanými projekty o diskutovat konkrétní podněty/požadavky o získat a shromáždit od účastníků diskuse náměty, s nimiž se bude dále pracovat14. 5. 2018Zapis_verejne_projednani_Energeticka_renovace_Innovate.pdf  schválenolitomerice17. 7. 2018 9:38   
Kulatý stůlKyberkriminalita, kyberšikana11. 4. 2018180411_Zápis_kulatý stůl.pdf  schválenoprachatice17. 7. 2018 10:16   
Nová železniční zastávka v LibniPředstavení studie možného vybudování nové železniční zastávky v Libni s možností podat podněty.13. 6. 20182018_06_11_Zápis z veřejného projednání Libeň.pdfDSC_0917.JPGDSC_0926.JPGschválenopraha88. 8. 2018 10:09   
Beseda o problematice havranů na Pražském sídlišti v TábořeProjednání možností řešení nepříjemné situace obyvatel sídliště, kde je soustředěna jedna z jádrových kolonií havrana polního. Z besedy vyplynuly body k dalšímu prošetření a projednání.2. 5. 2018VP_havrani.pdfVP_Havrani.jpg schválenotabor9. 8. 2018 13:49   
Strana 1 z 15První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

historie plnění ukazatele v obcích a krajích

Procházet záznamy v které    Hledat     

2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) - malé obce, mikroregiony, MAS

Procházet záznamy v které    Hledat     
Dobrá praxeSorted By Dobrá praxe In Ascending Ordernázev plánovací akcetéma plánovací akce /obsah plánovací akcetermín akcezápis/záznamnepovinná příloha foto 1nepovinná příloha foto 2stav záznamuZměněnoVytvořilVytvořenovýjimkaDůvod výjimkyDatum udělění výjimky
Budoucí využití území po bývalém zdravotním středisku - diskuse nad parametry územní studie za účasti Ing. Jana Pustějovského"Vydefinování rozsahu území pro zadání územní studie využití prostoru, vymezit veřejné prostranství, vyřešit parkování vozidel na místě a v přilehlém okolí, návrh umístění nových objektů s minimem negativích vlivů na stávající zástavbu30. 5. 2018Ma 21-zápis - kulatý stůl 30.5.2018.pdf  schváleno25. 9. 2018 15:39mseno12. 9. 2018 8:51   
Sejdeme se u kulatého stoluVýceúčelové hřiště a rozvoj obce14. 5. 2018MA21_kulaty_stul_zapis_Vysoke _Studnice_2018.docx  schváleno14. 10. 2018 21:26vysoke_studnice3. 10. 2018 20:35   
Kulatý stůlSeznámení občanů s aktivitami MA21 spojené s informacemi o výsadbě v krajině v obci Ořechov a její místní části Ronov1. 10. 2018SKM_C224e18103015580.pdfSKM_C224e18103016001.jpg schváleno7. 11. 2018 23:46orechov30. 10. 2018 15:43   
 Kulatý stůlVyhodnocení aktivit projektu Maršov zdravá obec a Místní Agenda 21 za 2/2 2017 a plánování akcí na rok 201821. 2. 2018zápis z kulatého stolu 2018-03.pdf  schváleno28. 8. 2018 10:10marsov12. 3. 2018 10:09   
 Návrh výstavby chodníku v úseku "Kostel - ZŠ Bukovec 214"Důvodem setkání obyvatel a vlastníků pozemků je především zjištění jejich názoru k záměru výstavby chodníku. 21. 2. 2018zápis z VP - chodník nebo rozšírení MK.docxDSCN6186.JPGDSCN6184.JPGschváleno26. 5. 2018 20:07bukovec18. 4. 2018 9:53   
 Projednání akce Setkání rodáků a přítel obce Křižánky včetně místní části České Milovy plánování akce pro rodáky2. 7. 2018zapis_rodáci_kulaty_stůl_2018.pdf  schváleno8. 10. 2018 14:50krizanky1. 10. 2018 11:13   
 Kulatý stůl ke koncepci sociálního bydlení v obcikulatý stůl31. 1. 2018KULATY_STUL.pdfKS1.jpgKS2.jpgschváleno8. 10. 2018 14:48krizanky1. 10. 2018 14:08   
 Fórum Zdravé MAS Rozkvět 2018veřejné fórum14. 3. 2018zápis z Fóra Zdravé MAS ROZKVĚT 2018 ČEŠNOVICE final.pdf20180314_184617.jpg20180314_184639.jpgschváleno7. 10. 2018 16:44rozkvet2. 10. 2018 1:26   
 Veřejné projednávání mikroregionálních akcíZhodnocení akcí letošních a návrhy na realizaci akcí v roce 20194. 10. 2018Zápis z Veřejného projednávání mikroregionálních akcí.pdf  schváleno22. 10. 2018 21:06bystricko11. 10. 2018 11:34   
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Místní akční skupiny Opavsko z.s. Zjištění potřeby a poptávky po sociálních službách a následně naplánování zajištění těchto potřeb tak, aby byly pro obyvatele území co nejvíce dostupné. Toto bude zajištěno aktivní spoluprácí obcí, místních obyvatel, poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací a dalších aktérů na území Místní akční skupiny Opavsko. 12. 3. 20182.1.2._FG3_Občané 12.3.2018 - Dolní Životice.pdf  schváleno31. 10. 2018 20:30opavsko16. 10. 2018 13:50   
Strana 1 z 2První   Předchozí   [1]  2  Další   Poslední   

historie plnění ukazatele v malých obcích, mikroregionech a MAS

Procházet záznamy v které    Hledat